Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberton lazur

weberton lazur
weberton lazur

Výhody produktu

  • atraktívna štruktúra 
  • veľmi dobrá priľnavosť k podkladovému povrchu
  • jednoduchá aplikácia
  • výber z farebných odtieňov: orech, borovica, dub, teak, mahagon

Dekoratívny náter pre farebné zvýraznenie textúry dreva na omietku weber.pas silikon wood. 

Vlastnosti výrobku

Použitie

Náter je určený na farebné zvýraznenie kresby dreva pri vytváraní imitácie dreveného povrchu na fasáde omietkou weber.pas silikon wood.

Farebné odtiene

weber.ton lazur sa vyrába v 5 farebných odtieňoch: mahagón, dub, teak, orech, borovica.

Spotreba

Spotreba hmoty na rovnom povrchu 0,2 kg/m2.

Zloženie / technické údaje

Farebné pigmenty, organické pojivo, silikónová disperzia.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad 
Náter je určený na podklad tvorený tenkovrstvou omietkou weber.pas silikon wood.

Podmienky na spracovanie
Teplota vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C . Pri aplikácii je potrebné sa vyvarovať priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Pri podmienkach podporujúcich rýchle zasychanie fasádneho náteru (teplota nad +25°C, silný vietor, prehriaty podklad, atď.) musí spracovať zvážiť všetky okolnosti ovplyvnňujúce možnosti správneho prevedenia.

Upozornenie
Dodatočné pridávanie plniva, pojiva a prísad je neprípustné. Na ucelenej ploche nepoužívajte rôzne výrobné marže.

Náradie
Valček, štetec, špongia.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje po použití okamžite vyčistite vodou.

Aplikácia

Náter weber.ton lazur sa nanáša neriedený na suchú omietku weber.pas silikon wood po dôkladnom rozmiešaní v jednej rovnomernej vrstve valčekom alebo štectom bez podkladného náteru. Bezprostredne po nanesení zotrieme ešte mokrý náter špongiou. Vďaka plastickému povrchu spracovanej omietky weber.pas silikon wood sa na vystupujúcich miestach čiastočne alebo úplne náter zotrie z omietk y a naopak v priehlbinách náter zostane. Tým vznikne farebné zvýraznenie kresby na imitovanom drevenom povrchu. Výsledný farebný odtieň je závislý od zotretia náteru weber.ton lazur z porvrchu omietky.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

V 5 kg PE obaloch.

Skladovanie

Omietku je potrebné skladovať a prepravovať v hermeticky uzatvorených, nepoškodených vedrách, je ptorebné ju chrániť pred mrazom a pred vysokými teplotami. Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pred použitím prijať opatrenia, aby sa predišlo fŕkaniu omietkovej hmoty. Chrániť oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí bezodkladne ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoec. Pokožku umyť vodou a mydlom. Uchovávať mimo dosahu detí.