Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Fasádne nátery (3)

Fasádne nátery slúžia na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi (slnečné žiarenie, vietor, dážď), najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád. Využiť ju možno aj pri rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách, alebo na vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

weberton N

weberton N

Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberton silikátový

weberton silikátový

Tekutý minerálny náter na báze draselného vodného skla.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberton exclusive

weberton exclusive

Tekutý fasádny náter na báze silikónových živíc.

Komparátor Odstrániť komparátor

Technické informácie pre fasádne nátery

V ponuke máme nátery vo farebných odtieňoch podľa spektra farieb vzorkovnice WEBER COLOR LINE.
Prečítajte si základné informácie, ktoré sú umiestnené pri produktoch, a dokumentáciu konkrétneho typu náteru.
Na stránke každého produktu nájdete aj technický list, kde sú opísané požiadavky, ktoré je dobré splniť pred aplikáciou, ale aj podrobný návod na spracovanie.

Ako aplikovať exteriérový farebný náter

Fasádny náter je vhodný na použitie do interiéru aj exteriéru. Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením). Teplota samotného náteru, podkladu a okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5 °C a zároveň nesmie klesnúť teplota okolitého vzduchu pod +5 °C počas nasledujúcich minimálne 24 hodín.

Farebné možnosti fasády

Ak si neviete predstaviť ako bude vaša budova po nanesení omietky vyzerať, pre jednoduchú vizualizáciu farebných odtieňov omietky, rôznych častí fasádnej plochy, na vašej vlastnej fotografii alebo na vybraných vzorových domoch, vám odporúčame použiť on-line Weber fasádne štúdio.