Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Fasádne nátery (4)

weber.ton N

weber.ton N

Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.ton akrylát-silikón

weber.ton akrylát-silikón

Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie a silikónových živíc.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.ton silikátový

weber.ton silikátový

Tekutý minerálny náter na báze draselného vodného skla.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.ton exclusive

weber.ton exclusive

Tekutý fasádny náter na báze silikónových živíc.

Komparátor Odstrániť komparátor