Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberton exclusive

weberton exclusive
weberton exclusive

Výhody produktu

 • vysoko paropriepustný
 • výborné krycie schopnosti
 • odolný voči poveternostným vplyvom
 • odolný voči UV žiareniu a priemyselným splodinám
 • ľahká spracovateľnosť
 • široký výber odtieňov

Tekutý fasádny náter na báze silikónových živíc, pripravený na priame použitie, riediteľný vodou.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na ochranu stavieb a na farebné riešenie fasád, pri obnove a novostavbách, ako povrchová úprava minerálnych podkladných omietok.

Farebné odtiene

Spektrum farieb podľa vzorkovnice WEBER TERRANOVA vrátane historických odtieňov. (Nie je dostupné v týchto farebných odtieňoch: 110A-E, 265A-E, 400A-E, 410A-E, 415A-E, 425A-E, 505A-E).

Spotreba

weberton exclusive (A050):
0,40 kg/m2 (2 nátery)

Zloženie / technické údaje

Technické údaje

Zloženie:
silikónová emulzia s minimálnym množstvom organických prímesí, vysokokvalitné pigmenty, plnivá.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Riedenie
Prvý náter zriedime s čistou vodou cca 10 %. Nanášame ho maliarskym štetcom alebo valčekom. Krycí náter nanášame až po zaschnutí prvého náteru. Krycí náter riedime 5 % vody. Pri veľkých plochách doporučujeme spolu rozmiešať obsah viacerých vedier.
Staré minerálne podklady: vykonáme penetráciu silikónovým podkladným náterom weber 500 riedeným 1:1 s čistou vodou.

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev, dôkladne zatmelený a zabrúsený. Rozdielna štruktúra podkladu, ktorý sa natiera, vedie k rozdielnym farebným výsledkom. Staré organické nátery, nátery disperzné či olejové, sa musia bezo zvyšku odstrániť, napríklad s pomocou Odstraňovača náterov E703, najlepšie v kombinácii aj s vysokotlakovou horúcou vodou. Nové podklady musia byť suché a vyzreté.
Všetky staré, nerovnomerne nasiakavé, resp. ľahko zvetrané omietky ako aj podklady s nedokonale odstránenými zbytkami vápenných náterov, nedokonale vyzreté omietky sýto napustíme podkladným silikónovým náterom weber 500 zriedeným s vodou v pomere 1:1. Pred natieraním fasády musí byť podklad dokonale vyschnutý.
Časti fasády, ktoré nebudeme natierať (oplechovanie, okenné rámy, sklá a pod.) musia byť pred začatím prác dokonale pozakrývané.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.

Náradie
Maliarsky štetec, valček.

Čistenie
Použité nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov náteru.

Aplikácia

Aplikácia - nové minerálne podklady:

 1. Prvú vrstvu robíme náterom weber.ton exclusive riedeným cca 10 % čistej vody.
 2. Druhá, krycia vrstva, bude robená náterom riedeným max. 5 % vody.
 3. Technologická prestávka medzi dvomi nátermi je minimálne 12 hodín.

Aplikácia - staré minerálne podklady:

 1. Staršie minerálne podklady je treba dôkladne napenetrovať silikónovým podkladným náterom weber 500 riedeným 1:1 čistou vodou.
 2. Náter sa nanáša na pripravený podklad vo dvoch vrstvách. Prvý náter sa riedi s 10 % čistej vody. Druhý, krycí náter, sa riedi 5 % čistej vody.
 3. Technologická prestávka medzi dvomi nátermi je minimálne 12 hodín.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.ton exclusive

V 25 kg PE obaloch, 16 ks = 400 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5 C do + 25 C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pri zanedbaní pravidiel osobnej hygieny môže mať hmota nepriaznivý vplyv na pokožku a sliznice. Pri práci chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami, oči okuliarmi alebo ochranným štítom. Na hmotu bolo vydané Prehlásenie o zhode. Bol vystavený Bezpečnostný list - bez obmedzení. Po ukončení prác je treba dôkladne si umyť ruky mydlom a ošetriť vhodným ochranným krémom. Nepoužiteľné zvyšky sa likvidujú tak, že sa zabezpečí prístup vzduchu k pastovitej hmote a po vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako inertný stavebný odpad.