Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberton N

weberton N
weberton N

Výhody produktu

  • vodoodpudivý
  • výborná krycia schopnosť
  • odolný voči UV žiareniu

Vodou riediteľný fasádny náter na báze akrylátovej disperzie.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Univerzálne použiteľný náter na farebné stvárnenie starých i nových fasád. Na obnovu starých fasád s disperzným podkladom a na farebné dokončenie a egalizáciu suchých minerálnych omietok.

Farebné odtiene

Dostupný v širokom spektre farieb podľa vzorkovníka farieb Weber Colorline.

Spotreba

weberton N (A203K):
0,4 kg/m2 (2 nátery)

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
akrylátová disperzia, minerálne plnivá, stabilizačné prísady, vysoko hodnotné farebné pigmenty

Technické údaje

Poznámka

Fasádny náter weber.ton N patrí medzi najvyhľadávanejšie fasádne nátery na trhu.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Riedenie
Čistou vodou.

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť nosný, pevný, suchý, bez prachu a mastnôt, bez nenosných starých náterov. Nerovný podklad je možné vyrovnať jemnou omietkou R605 s prídavkom weber.betonkontakt - emulzie na zvýšenie priľnavosti. Staré skriedovatené nátery a staré, veľmi rozdielne nasiakavé, prípadne sprašujúce omietky odporúčame raz sýto napustiť hľlbkovým spevňovačom omietok weber H707. Nové omietky musia byť suché a vyzreté.
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia weber.ton N. V prípade pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnosť použitia náteru s výrobcom.

Podkladný náter
Na penetráciu podkladov pred aplikáciou používame riedený roztok weber 553 s vodou v pomere 1:5-8, podľa nasiakavosti podkladu, alebo sa nupustia 1x weber.ton N riedeným v pomere 1:1 s čistou vodou.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5oC. Pri aplikácii je treba vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie náteru (teplota nad 25oC, silný vietor, vyhriaty podklad apod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s dlhým časom schnutia, a tým možnosťou nerovnakej farebnosti plôch a zmytia dažďom i po viac ako 12 hodinách.

Náradie
Maliarsky štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie.

Čistenie
Nádoby a náradie treba bezprostredne po použití očistiť čistou vodou.

Aplikácia

  1. Podklad sa penetruje weber 553 riedeným v pomere 1:3 s čistou vodou.
  2. Náter sa nanáša maliarskym štetcom alebo fasádnym valčekom v dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa robí náterom riedeným 10 % vody.
  3. Druhá krycia vrstva sa robí náterom neriedeným alebo riedeným max. do 5 % vodou s technologickou prestávkou cca 24 hodín.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.ton N

weberton N - fasádny náter sa dodáva

  • V 5 kg PE obaloch, 54 ks - 270 kg/paleta
  • V 20 kg PE obaloch, 16 ks - 320 kg/paleta

 

 

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia