Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberton silikátový

weberton silikátový
weberton silikátový

Výhody produktu

 • vysoko priepustný pre vodnú paru
 • výborné krycie schopnosti náteru
 • odolný voči poveternostným vplyvom
 • odoný voči UV žiareniu
 • odolný voči hnilobe a plesniam
 • široký výber odtieňov

Tekutý minerálny silikátový náter, na báze draselného vodného skla.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Silikátový náter sa používa na ochranu stavieb a na farebné riešenie fasád, najmä historických a pamiatkovo chránených budov. Vhodný aj na konečnú povrchovú úpravu sanačných systémov a ako náter na vlhké murivo.

Farebné odtiene

Dostupný v širokom spektre farieb podľa vzorkovníka Weber Colorline.

Spotreba

weberton silikátový (A100):
0,40 kg/m2 (2 nátery)

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
draselné vodné sklo s malým obsahom stabilizačných prísad, vodu odpudzujúce prísady, vysoko hodnotné farebné pigmenty, plnivo.

Technicke udaje nateru weberton silikatovy

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Minerálny podklad musí byť suchý, vyzretý, pevný, nosný, čistý, zbavený mastnôt. Rozdielna štruktúra štruktúra podkladu, ktorý sa natiera, vedie k rozdielnym farebným výsledkom. Pred natieraním podkladov s výrazne nerovnakou nasiakavosťou a štruktúrov odporúčame celoplošné preštukovanie weber.san L 300 - jemnou štukovou omietkou pripravenou prípadne s prídavkom weber.betonkontakt - emulzie na zvýšenie priľnavosti. Staré organické nátery, nátery disperzné či olejové, sa musia bezo zvyšku odstrániť, napríklad s pomocou odstraňovača náterov weber E703, najlepšie v kombinácii aj s vysokotlakovou horúcou vodou. Staré, rôzne nasiakavé alebo ľahko sprašujúce omietky, či nie celkom odstrániteľné vápenné nátery je treba raz dôkladne natrieť weber H703, najlepšie v kombinácii aj s vysokotlaovou horúcou vodou. Staré, rôzne nasiakavé alebo ľahko sprašujúce omietky, či nie celkom odstrániteľné vápenné nátery je treba raz dôkladne natrieť weber 703 - fluat (penetračný náter).
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia weber.ton silikátového náteru. V prípade pochybností o vhodnosti podkladu konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie náteru (teplota nad +25 C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod) je treba počítať s dlhým časom schnutia silikátového náteru, a tým možnosťou nerovnakej farebnosti plôch a zmytia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

Náradie
Maliarsky štetec, valček.

Čistenie
Použité nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškou náteru.

Aplikácia

 1. Staršie a rôzne nasiakavé podklady je treba dôkladne napenetrovať weber H703 - Fluat.
 2. Silikátový náter sa nanáša maliarskym štetcom, fasádnym valčekom alebo striekaním, zvyčajne v dvoch vrstvách.
 3. Technologická prestávka medzi dvomi nátermi je minimálne 12 hodín.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weberton silikatovy je fasadny nater na baze vodneho skla.

weberton silikátový - fasádny náter sa dodáva

 • V 5 kg PE obaloch, 54 ks - 270 kg/paleta
 • V 20 kg PE obaloch, 16 ks - 320 kg/paleta

 

 

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5 C do +25 C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia