Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberton silikátový

weberton silikátový
weberton silikátový

Výhody produktu

  • vysoko priepustný pre vodnú paru
  • výborné krycie schopnosti
  • odolný voči poveternostným vplyvom
  • odoný voči UV žiareniu
  • odolný voči hnilobe a plesniam
  • široký výber odtieňov

Tekutý minerálny náter na báze draselného vodného skla.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na ochranu stavieb a na farebné riešenie fasád, najmä historických a pamiatkovo chránených budov. Vhodný aj na konečnú povrchovú úpravu sanačných systémov na vlhké murivo.

Farebné odtiene

Spektrum farieb podľa vzorkovnice WEBER TERRANOVA vrátane historických odtieňov. (Nie je dostupné v týchto farebných odtieňoch: 110A-E, 265A-E, 400A-E, 410A-E, 415A-E, 425A-E, 505A-E).

Spotreba

weber.ton silikátový (A100):
0,55 kg/m2 (2 nátery)

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
draselné vodné sklo s malým obsahom stabilizačných prísad, vodu odpudzujúce prísady, vysoko hodnotné farebné pigmenty, plnivo.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Minerálny podklad musí byť suchý, vyzretý, pevný, nosný, čistý, zbavený mastnôt. Rozdielna štruktúra štruktúra podkladu, ktorý sa natiera, vedie k rozdielnym farebným výsledkom. Pred natieraním podkladov s výrazne nerovnakou nasiakavosťou a štruktúrov odporúčame celoplošné preštukovanie weber.san L 300 - jemnou štukovou omietkou pripravenou prípadne s prídavkom weber.betonkontakt - emulzie na zvýšenie priľnavosti. Staré organické nátery, nátery disperzné či olejové, sa musia bezo zvyšku odstrániť, napríklad s pomocou odstraňovača náterov weber E703, najlepšie v kombinácii aj s vysokotlakovou horúcou vodou. Staré, rôzne nasiakavé alebo ľahko sprašujúce omietky, či nie celkom odstrániteľné vápenné nátery je treba raz dôkladne natrieť weber H703, najlepšie v kombinácii aj s vysokotlaovou horúcou vodou. Staré, rôzne nasiakavé alebo ľahko sprašujúce omietky, či nie celkom odstrániteľné vápenné nátery je treba raz dôkladne natrieť weber 703 - fluat (penetračný náter).
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia weber.ton silikátového náteru. V prípade pochybností o vhodnosti podkladu konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 C. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie náteru (teplota nad +25 C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod) je treba počítať s dlhým časom schnutia, a tým možnosťou nerovnakej farebnosti plôch a zmytia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

Náradie
Maliarsky štetec, valček.

Čistenie
Použité nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškou náteru.

Aplikácia

  1. Staršie a rôzne nasiakavé podklady je treba dôkladne napenetrovať weber H703 - Fluat.
  2. Náter sa nanáša na pripravený podklad v dvoch vrstvách.
  3. Technologická prestávka medzi dvomi nátermi je minimálne 12 hodín.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.ton silikátový

V 5 kg PE obaloch, 80 ks - 400 kg/paleta.
V 25 kg PE obaloch, 16 ks - 400 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5 C do +25 C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia