Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Interiérové nátery (1)

Interiérové farby slúžia na vnútorné nátery minerálnych podkladov: napríklad sadrokartón, betón, stierka či vápennocementové omietky – všade tam, kde je požadovaná vysoká krycia schopnosť, belosť alebo rôzne tónované farebné odtiene.

weberton PROFI plus

weberton PROFI plus

Vodou riediteľná maliarska farba používaná na interiérové nátery.

Komparátor Odstrániť komparátor

Technické informácie pre Interiérové nátery

Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, súdržný, bez oleja, bez trhlín, prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, zbavený oddeľujúcich sa starých náterov, nesmie sa zmrašťovať. Nanášanie farby sa môže vykonávať striekaním, valcovaním alebo štetcom v 2-3 vrstvách. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev zabezpečujeme dostatočný čas na zaschnutie, minimálne 2 hodiny.

Prečítajte si základné informácie interiérovej farby, ktoré sú umiestnené pri produkte, a dokumentáciu tohto typu náteru.

Na stránke každého produktu nájdete aj technický list, kde sú opísané požiadavky, ktoré je dobré splniť pred aplikáciou, ale aj podrobný návod na spracovanie.