Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberton PROFI plus

weberton PROFI plus
weberton PROFI plus

Výhody produktu

  • výborná krycia schopnosť
  • dobrá oteruvzdornosť
  • vysoká belosť (93%)

Vodou riediteľná maliarska farba používaná na interiérové nátery. 

Vlastnosti výrobku

Použitie

Používa sa na vnútorné nátery minerálnych podkladov: sádrokartónu, betónu, stierky, vápennocementových omietok a pod., kde je požadovaná vysoká krivosť, belosť a paropriepustnosť náteru.

Farebné odtiene

Biela farba, matná s možnosťou tónovania do farebných odtieňov.

Spotreba

weberton PROFI plus (TPP25): 

0,20 kg/m2 (1 náter)

weberton PROFI plus (TPP15): 
0,20 kg/m2 (1 náter)

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
zmes anorganických pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej disperzii kopolymérneho pojiva s prísadou funkčných aditív

weber.lor exclusive

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Aplikácia

Štetcom, valčekom, prípadne striekaním na podklad očistený, suchý, pevný a dostatočne vyzretý, obvykle v dvoch vrstvách. Teplota okolia, podkladu a farby nemá byť menšia ako +5°C.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.ton PROFI plus

weberton PROFI plus - fasádny náter sa dodáva

  • V 15 kg PE obaloch, 44 ks - 660 kg/paleta
  • V 25 kg PE obaloch, 24 ks - 600 kg/paleta

 

 

Skladovanie

Skladovať pri teplotách od +5°C do 25°C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Farba je ekologicky neškodná. Pri dodržiavaní základných hygienických podmienok neohrozuje zdravie. Výrobok je riediteľný vodou, z pokožky dobre omývateľný. Náterová farba nie je určená na nátery materiálov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou a k náterom detských hračiek. Nepoužité zvyšky farieb sa nechajú vyschnúť za prístupu vzduchu a potom sa deponujú na skládky ako inertný odpad, plastové vedierka sú po dôkladnom vymytí vodou recyklovateľné. K výrobku bolo vydané prehlásenie o zhode.
Všetky údaje v tomto návode sú nezáväzné. Sú však spracované podľa najlepších poznatkov a skúseností z praxe a sú založené na najnovších technických poznatkoch. U spracovateľov sa predpokladajú všeobecné znalosti o použití náterových materiálov.