Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Príprava podkladov (7)

Príprava podkladov pre podkladové nátery

Podkladný náter plní v stavebnej konštrukcii niekoľko dôležitých funkcií. V prvom rade zvyšuje prídržnosť a priľnavosť vrstiev následne aplikovaných na podklad. Pokiaľ sú vlastnosti podkladu pred nanesením penetrácie nedostatočné, výsledný efekt nesplní očakávania.

Pri výbere materiálov sa odporúča siahnuť po výrobkoch od jedného výrobcu. Vlastnosti jednotlivých výrobkov z uceleného systému stavebnej chémie sú navrhnuté tak, aby sa v konštrukcii vhodne dopĺňali.

weberpas podklad UNI brick

weberpas podklad UNI brick

Celofarebný podkladový náter pod dekoratívne omietky weber.pas brick, weber.pas granit a weber.pas sandstone.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber 500

weber 500

Disperzia na zníženie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti následného náteru.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber 553

weber 553

Disperzia na zníženie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti následného náteru.

Komparátor Odstrániť komparátor

Urýchľovač tuhnutia V001

Urýchľovač tuhnutia V001

Prísada do tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance, weberpas topdry, weberpas exclusive, weberpas akrylátová pre p..

Komparátor Odstrániť komparátor

weber 700

weber 700

Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav omietok weber.pas.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber 703 - fluat

weber 703 - fluat

Tekutý roztok na zjednotenie a neutralizáciu nerovnomerne nasiakavých a čerstvých omietkových povrchov.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber 709

weber 709

Čistiaci prostriedok na fasády v tekutej forme.

Komparátor Odstrániť komparátor

Nanášania podkladového náteru

Vhodne zvolený podkladový náter ešte nerieši všetky problémy a kvalitu podkladu ovplyvní len do určitej miery. Podkladový náter treba nanášať na vhodne pripravený podklad. V zásade možno za pripravený podklad považovať dostatočne zdrsnený, pevný a čistý podklad bez ďalších cudzorodých látok, bez náterov a mastnôt, na ktorý možno aplikovať ďalšie vrstvy. Iba dôkladne pripravený podklad je zárukou dlhodobej súdržnosti vrstiev ako celku. Pokiaľ sa jeho príprava zanedbá, môže to ovplyvniť finálne vlastnosti konštrukcie.
Pokiaľ ide o betónový podklad, musí byť vyzretý, odmastený, bez voľných častíc prachu a zbavený nesúdržných častíc, takzvaného cementového mlieka. Ak je povrch popraskaný, drobné trhliny v ňom sa odporúča zlepiť prípadne zošiť pomocou epoxidového alebo polyesterového konštrukčného lepidla. Podklad by mal byť chránený aj pred vzlínajúcou vlhkosťou.

Podkladové nátery na nasiakavé podklady

Medzi nasiakavé podklady patria cementový poter, liaty sadrový poter, cementové omietky a stierky, sadrová stierka, presné murovacie tvárnice, sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky a podobne. Pri týchto podkladoch sa odporúča používať penetračné nátery na účel zjednotenia a zníženia nasiakavosti podkladu, čím sa zabezpečí zvýšená prídržnosť následne aplikovaných vrstiev na podklad. Zamedzujú tiež nadmernému vsakovaniu zámesovej vody z cementových a disperzných lepiacich tmelov a stierok do podkladu, a tým aj nedostatočnému vytvrdnutiu, respektíve vyzretiu týchto materiálov. Zároveň sa nimi kotvia prípadné prachové častice ponechané na podklade. Aj z tohto dôvodu je vhodné ošetriť penetračným náterom nasiakavé podklady za každých okolností.

Podkladové nátery na nenasiakavé podklady

Medzi nenasiakavé podklady patria vibrovaný a hladený betón, keramická, kamenná a terazzo dlažba, liate terazzo, liate živičné stierky, preglejky, OSB dosky, drevoštiepkové impregnované dosky a podobne. Podkladové nátery pre nenasiakavý podklad majú za úlohu zlepšiť prídržnosť následne aplikovaných vrstiev

Podkladové nátery a ich použitie

  • ako podklad pod dekoratívne omietky a zároveň vytvárajú farebný odtieň škár muriva
  • ako disperzia na zníženie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti následného náteru
  • ako podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav tenkovrstvových omietok weberpas. Zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu.
  • podkladové nátery sú vhodné na použitie do interiéru aj exteriéru.

Technické informácie k podkladovým náterom

Prečítajte si základné informácie o podkladových náteroch, ktoré sú umiestnené pri produktoch, a dokumentáciu konkrétneho typu podkladového náteru.

Na stránke každého produktu nájdete aj technický list, kde sú opísané požiadavky, ktoré je dobré splniť pred aplikáciou, ale aj podrobný návod na spracovanie.