Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber 500

weber 500
weber 500

Výhody produktu

  • zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu
  • zvyšuje prídržnosť následného náteru
  • znižuje riziko farebných odchýlok následného náteru
  • minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary

Disperzia na zníženie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti následného náteru.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na úpravu podkladu pred aplikáciou náteru weberton exclusive.

Farebné odtiene

Dodáva sa v základnom bielom vyhotovení.

Spotreba

weber 500 (G500):
cca 0,15 kg/m2

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Požiadavky na podklad
Vhodnými podkladmi sú podľa platných noriem a postupov zhotovené vápenno-cementové, cementové a polymér-cementové malty a omietky, tenkovrstvé šľachtené a pastózne omietky.
Podklad musí byť suchý, vyzretý, bez tvarových zmien, dostatočne únosný, zbavený všetkých nečistôt ako prachu, oleja, mastnoty, ktoré môžu spôsobiť oddelenie vrstvy náteru. Voľné časti podkladu sa musia odstrániť.
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia weber 500. V prípade pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolia musí byť v rozpätí od +5°C do +30°C. Pri nanášaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.

Pokyny na spracovanie
Materiál sa pred použitím riedi v pomere 1:1 s čistou vodou. Nanáša sa maliarskou štetkou alebo fasádnym valčekom.

Náradie
Maliarske štetce s prírodným chlpom, fasádny valček.

Čistenie
Použité nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber 500

V 10 kg PE obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia