Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber 700 - fasádny náter

weber 700 - fasádny náter
weber 700 - fasádny náter

Výhody produktu

  • zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu
  • predlžuje spracovateľnosť následnej povrchovej úpravy
  • farebne predpripraví podklad, najmä pre ryhované štruktúry
  • znižuje riziko farebných odchýlok následnej povrchovej úpravy
  • zvyšuje prídržnosť povrchových úprav

Podkladný náter na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav tenkovrstvových omietok weber.pas. Zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na úpravu podkladu pred vykonávaním povrchových úprav z tenkovrstvých omietok, weber.min a weber.pas marmolit.

Spotreba

weber 700, weber 705:
0,15 - 0,2 kg/m2 jedna vrstva

Ďalšie systémové produkty

tenkovrstvé omietky:
weber.pas akrylátová
weber.pas akrylát-silikónová
weber.pas silikátová
weber.pas clean
weber.pas exclusive
weber.pas winter
weber.pas interiérová

Farba

Dodáva sa v piatich základných farebných odtieňoch:

biely (W)
zelený (G)
žltý (L)
červený (R)
sivý (U)

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Materiál sa dodáva pripravený na priame použitie.

Požiadavky na podklad
Vhodnými podkladmi sú podľa platných noriem a postupov zhotovené vápenné, vápenno-cementové, cementové a polymércementové malty, omietky a stierkové vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov.
Podklad musí byť suchý, vyzretý, bez tvarových zmien, dostatočne únosný, zbavený všetkých nečistôt ako prachu, oleja, mastnoty, ktoré môžu spôsobiť oddelenie vrstvy náteru. Voľné časti podkladu sa musia odstrániť.
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia weber 700. V prípade pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolia musí byť v rozpätí od +5°C do +30°C.
Pri nanášaní je potrebné sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu,
vetru a dažďu.

Náradie
Štetec a fasádny valček.

Čistenie
Použité náradie, nádoby a nástroje je treba pred zaschnutím očistiť vodou.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

V 2 kg (biely), 5 kg (VG705) a 25 kg (VG700) PE obaloch.

Skladovanie

V neotvorenom pôvodnom obale pri teplote +5°C až +25°C, chrániť pred vyschnutím. NESMIE ZAMRZNÚŤ! Záruka pri dodržaní podmienok skladovania 12 mesiacov.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia