Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber 703 - fluat

weber 703 - fluat
weber 703 - fluat

Výhody produktu

  • minimálne ovplyvňuje difúziu vodnej pary
  • zvyšuje priľnavosť následného náteru
  • znižuje riziko tvorenia farebných škvŕn
  • neutralizuje podklad
  • zjednocuje nasiakavosť podkladu
  • pripravený na priame použitie

Tekutý roztok na zjednotenie a neutralizáciu nerovnomerne nasiakavých a čerstvých omietkových povrchov.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Prostriedok slúži na prípravu povrchov omietok pred natieračskými prácami a poskytuje doplnkovú ochranu pred agresívnymi atmosférickými vplyvmi. Neutralizuje čerstvé, ešte alkalické vápenné a cementové omietky a zjednocuje nerovnomerne nasiakavé podklady.

Farebné odtiene

Výrobok je bezfarebný, po aplikácii transparentný.

Spotreba

weber 703 ( H703):
0,2 kg/m2

Spracovanie, postup

Požiadavky na podklad
Minerálny podklad musí byť vyzretý, pevný, nosný, čistý a suchý. Povrch omietky musí byť zbavený všetkých voľných, ľahko sa odlupujúcich zvyškov náterov a starostlivo očistený. Obnovené časti omietok musia byť prispôsobené štruktúrou a tvrdosťou pôvodnej omietke, aby po vykonaní náterov nedochádzalo k tieňovaniu (škvrny v náteroch) vplyvom rôznych svetelných reflexov.
Nové omietky musia byť vyzreté a suché.

Podmienky na spracovanie
Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri spracovaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.

Pokyny na spracovanie
Pred nanášaním Fluatu musia byť všetky povrchy, ktoré sa nebudú natierať, zakryté, ako napr. okenné rámy, oplechovanie a iné vstavané časti. Fluat sa nanáša na pripravený podklad jedenkrát sýty, neriedenený, pomocou štetca alebo valčeka.

Náradie
Maliarsky štetec alebo valček.

Čistenie
Použité náradie, nádoby a nástroje je treba pred zaschnutím očistiť vodou.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber 703 - fluat

V 5 kg a 20 kg PE obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.