Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas podklad UNI brick

weberpas podklad UNI brick
weberpas podklad UNI brick

Výhody produktu

  • veľmi dobré krytie
  • zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladového povrchu
  • zvyšuje prídržnosť povrchových úprav

Celofarebný podkladový náter upravuje podklad pod dekoratívne omietky weberpas brick, weberpas granit a weberpas sandstone a zároveň vytvára farebný odtieň škár muriva.

Vlastnosti výrobku

Použitie

  • príprava podkladu pod dekoratívne tenkovrstvé omietky
  • zlepšenie priľnavosti omietok k podkladu
  • aplikácia pre exteriéri aj interiéri
  • použitie iba na vertikálne steny. Použitie hmoty na horizontálne povrchy alebo naklonené povrchy sa nedoporúča, pokiaľ nie sú zabezpečené pred atmosferickými vplyvmi 

Farebné odtiene

Dodáva sa v 5 farebných odtieňoch: 
B01 biely
B02 bledošedý
B03 šedý
B04 tmavošedý
B05 svetlohnedý

Pri výbere farieb je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že majú iný odtieň za denného svetla a iný za umelého osvetlenia. Rozdiely vznikajú taktiež z rôzneho vnímania farby na papieri a na fasáde.

Spotreba

weberpas podklad UNI BRICK: 0,4 kg/m (2 vrstvy náteru)

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Požiadavky na podklad
Podklad musí byť rovný, hladký stabilný, nosný, suchý, bez znečistení znižujúcich priľnavosť, ako je prach, cementové mlieko, staré vrstvy náterov, separačný olej, mastnota a pod. Podklad má byť zabezpečený pred možnosťou kapilárneho nasávania vody alebo zvlhčenia spôsobeného inými príčinami. 
V zatepľovacom systéme weber.therm je podkladovým povrchom pod podkladový náter weber.pas podklad UNI brick vrstva vytvorená z lepiacej malty weber.them spolu s vloženou sklovláknitou sieťovinou weber. Výstužná vrstva musí byť dobre zatuhnutá a vyschnutá (cca 3 dni). Minimálna hrúbka výstužnej vrstvy je 3 mm. Prípadné nerovnosti, stopy po aplikácií musia byť vyhladené brúsnym papierom. Podkladový náter odporúčame nanášať pomocou štetca. 

Spracovanie
Podkladový náter weber.pas podklad UNI brick sa dodáva pripravený na použitie, je potrebné ho iba dôkladne premiešať. Vymiešaný podkladový náter weber.pas podklad UNI brick nanášať s použitím štetca. Starostlivo rozotrieť v obidvoch smeroch, až do dosiahnutia výdatného nasýtenie podkladu. Nechať zaschnúť (cca 12 hod.). Náradie po použití je potrebné bezodkladne umyť vodou. 
Práce spojené s nanášaním podkladového náteru je potrebné vykonávať pri teplote vzduchu a podkladového povrchu medzi +5° a +25°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 80%. Počas nanášania a schnutia podkladového náteru je potrebné sa vyhýbať priamemu slnečného žiareniu a chrániť fasádu pred priamym vplyvom atmosférických zrážok a pred silným vetrom. 

Náradie
Murársky štetec, maliarsky valček.

Čistenie
Použité nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber 500

V 5kg a 20 kg PE obaloch.

Skladovanie

Podkladový náter weber PG225 sa dodáva v 20kg vedrách. Materiál je potrebné skladovať a prepravovať v hermeticky uzatvorených, nepoškodených vedrách, je potrebné ho chrániť pred mrazom a pred vysokými teplotami. Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pred použitím prijať opatrenia, aby sa predišlo fŕkaniu podkladového náteru. Chrániť oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí bezodkladne ich vypláchnuť čistou vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Pokožku umyť vodou s mydlom. Uchovávať mimo dosahu detí.