Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber min

weber min
weber min

Výhody produktu

 • prírodný materiál
 • paropriepustný
 • sfarbený
 • lacné riešenie povrchovej úpravy
 • prácnejšia realizácia v porovnaní s pastovitými omietkami

Jednozložková šľachtená farebná minerálna omietka na báze cementu a vápenného hydrátu.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na ochranu stavby a vytváranie štrukturálneho povrchu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Dá sa použiť aj na tradičné hladené jadrové omietky. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru.

Farebné odtiene omietky

Vyrába sa v bielom odtieni.

Štruktúra - zrnitosti

weber.min ryhovaná:
OM120R strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm

weber.min roztieraná:
OM110Z extra jemná - veľkosť zrna 1,0 mm
OM115Z jemnozrnná - veľkosť zrna 1,5 mm
OM120Z strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm
OM130Z hrubozrnná - veľkosť zrna 3,0 mm


Pod omietky sa natiera podkladný náter weber 700 ktorý sa dodáva sa v piatich základných farebných odtieňoch: biely (W), zelený (G), žltý (L), červený (R), sivý (U)

Spotreba

weber.min ryhovaná:
2,0 mm - 2,7 kg/m2

weber.min roztieraná:
1,0 mm - 2,0 kg/m2
1,5 mm - 2,1 kg/m2
2,0 mm - 2,4 kg/m2
3,0 mm - 3,6 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
minerálna omietka na báze cementu, vápenného hydrátu, ostro triedených vápencových drtí, vysoko hodnotných farebných pigmentov a modifikačných prísad

Technicke udaje k ferebnej omietke weber min

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Vhodnými podkadmi sú vyzreté súdržné vápenno-cementové, cementové a polymér-cementové omietky, tmely a výstužné stierky kontaktného zatepľovacieho systému. Tiež je možné použiť vhodne upravené povrchy tepeln-izolačných omietok. Podklady musia byť pevné a súdržné, s pevnosťou v ťahu min. 0,25 MPa, Nesúdržné podkladné omietky je treba odstrániť a nahradiť novým materiálom. Upravovať objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady bez vhodnej predchádzajúcej úpravy sa neodporúča.

Podkladný náter
K penetrácii sa používa náter weber 700 v piatich základných odtieňoch. Výsledný farebný efekt omietky ovlpyvňuje výber farebnosti podkladového náteru. Penetrácia je potrebná z hľadiska zjednotenia a obmedzenia nasiakavosti podkladu. Oba tieto faktory zásadným spôsobom ovplyvňujú finálny vzhľad a funkčnosť omietky.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5C pri bielom odtieni a pod +8C pri farebných odtieňoch omietky. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podorujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s dlhým časom schnutia, a tým možnosťou poškodenia dažďom či mrazom i po niekoľkých dňoch.

Náradie
Hladidlo antikorové, hladidlo plastové, lyžica, vedro, miešačka, vŕtačka, Unimixér - miešadlo k vŕtačke.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Aplikácia

 1. Podklad sa penetruje náterom weber 700, v piatich základných odtieňoch.
 2. Hmota sa pripraví vmiešaním suchej zmesi do menšieho množstva vody (vždy niekoľko balení naraz) pomocou UNIMIXÉRU – násady na vŕtačku s pomalými otáčkami, alebo miešačky s núteným miešaním. Ďalším postupným pridávaním vody sa hmota upraví do konzistencie vhodnej na nanášanie.
 3. Dávkujeme pomer vody 6,7 l/vrece. Podiel vody výrazným spôsobem ovplyvňuje farebnosť omietky, preto je treba, aby pomer vody pridávaný do omietky byl striktne dodržovaný pri každej novo miešanej dávke! Pomer vody se môže výrazne meniť v závislosti na poveternostných podmienkach! Materiál potrebný na ucelenú plochu odporúčame 4 pomiešať spolu vo väčšej nádobe.
 4. Pripravená omietka sa nanáša na penetrovaný podklad antikorovým hladidlom. Hrúbka vrstvy pri ryhovanej štruktúre je na veľkosť ryhovacích zŕn, pri roztieranej štruktúre na 1,5-násobok veľkosti zŕn.
 5. Štruktúra sa vytvára plastovým hladidlom. Čistenie hladidla počas práce odporúčame napríklad len mechanickým otrením o hranu antikorového hladidla.
 6. Pri voľbe farebného odtieňa musíme omietku egalizovať egalizačným náterom - weber.ton N.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

Weber min - farebna mieneralna omietka s podkladovym naterom weber 700

Dodáva sa v 25 kg papierových obaloch s úpravou proti vlhkosti.
42 ks - 1050 kg/paleta.
Minimálne množstvo odberu - 200 kg.

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri telotách od +5C do +25C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpecnost prace s farebnou omietkou weber min