Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas clean nano

weberpas clean nano
weberpas clean nano

Výhody produktu

  • výhody silikátovej i silikónovej omietky
  • vysoko paropriepustná
  • vhodná do interiéru aj exteriéru

 Jednoducho spracovateľná umývateľná omietka vyrobená na báze silikónových živíc a vodného skla, pripravená na priame použitie na náter weber 700. 

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na ochranu stavby a jej farebné a štrukturálne stvárnenie pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Je tiež určená na konečnú úpravu zatepľovacieho systému weber.therm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru.

Farebné odtiene

Spektrum farieb podľa vzorkovnice WEBER COLOR LINE.

Pri použití na vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30.
Pri doobjednávaní farebných omietok weber.pas je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky (číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra), v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia.

Štruktúra - zrnitosti

weberpas clean nano ryhovaná: 
R630 strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm

weberpas clean nano roztieraná:  

R930 jemnozrnná - veľkosť zrna 1,5 mm
R430 strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm

Pod omietky sa natiera podkladný náter weber 700 v 5 základných odtieňoch.

Reálne veľkosti zrna

weber.pas clean ryhovaná:
strednozrnná - maximálne 2,0 mm

weber.pas clean roztieraná:
jemnozrnná - maximálne 1,5 mm
strednozrnná - maximálne 2,0 mm

Spotreba

weberpas clean nano ryhovaná:
2,0 mm - 2,5 kg/m2
3,0 mm - 4,5 kg/m2

weberpas clean nano roztieraná:
1,5 mm - 2,5 kg/m2
2,0 mm - 3,2 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
silikónové živice, vodné sklo, granuláty prírodných kameňov, vysoko hodnotné farebné pigmenty

Čas spracovania: cca 20 min.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Vhodnými podkladmi sú podľa platných noriem a postupov zhotovené vápenno-cementové, cementové a polymér-cementové malty, omietky a stierkové vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov. Všetky podklady musia byť pevné, suché, bez trhlín a prachu, bez odlupujúcich sa častí. Novozhotovená podkladová omietka, prípadne jemná omietka musí byť urobená podľa noriem s rovným povrchom, bez trhlín a musí byť dostatočne vyzretá.
Hrany, rohy a pod. je treba už v podkladnej omietke starostlivo vyrovnať. Tepelno-izolačné omietky musia byť vyhotovené s jemne upraveným povrchom. Pri obnove musí byť podklad zbavený všetkých voľných, ľahko sa odlupujúcich častí omietky alebo všetkých zvyškov náterov.
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia akrylátovej tenkovrstvej omietky weber.pas clean. V prípade pochybnosti o vhodnom podklade konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5C. Pri aplikácii (nanášaní) je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

Náradie
Hladidlo PVC, hladidlo antikorové, lyžica antikorová, Unimixer - nástavec na vŕtačku, vŕtačka s možnosťou regulácie otáčok, maliarsky štetec a valček, väčšia plastová nádoba na miešanie.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Aplikácia

  1. Hmota sa dodáva pripravená na priame použitie. Materiál potrebný na ucelenú plochu odporúčame zmiešať spolu vo väčšej nádobe, je možné ho veľmi mierne doriediť čistou vodou.
  2. Omietka sa nanáša na napenetrovaný podklad antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy danú veľkosťou zrna u ryhovaných štruktúr a 1,5 násobku veľkosti zrna roztieraných štruktúr. Omietku je treba nadpájať ešte pred jej zavädnutím takzvane "do živého".
  3. Štruktúra sa vytvára plastovým hladidlom hneď po nanesení.
  4. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky (pozri "Problém - riešenie").

POZNÁMKA:
Pri aplikácii silikón-silikátových farieb či omietok za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor...) môže dôjsť k ich poškodeniu na vzhľade i životnosti.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.pas clean

V 30 kg PE obaloch, 16 ks - 480 ks/paleta.

 

 

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia