Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas color

weber.pas color
weber.pas color

Výhody produktu

  • odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie 
  • vysoká vodoodpudivosť
  • možnosť namiešať vo farebnom odtieni podľa želania zákazníkov

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na náter weber 700.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrovej omietke alebo kontaktnom zatepľovacom systéme. Na ochranu stavby a jej farebné a štrukturálne stvárnenie pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukcie, modernizácie a renovácie. Je tiež určená na konečnú úpravu zatepľovacieho systému weber.therm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru.

Farebné odtiene

Spektrum farieb podľa vzorkovnice WEBER COLOR LINE.

Pri použití na vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30.
Pri doobjednávaní farebných omietok weber.pas je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky (číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra), v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia.

Štruktúra - zrnitosti

weber.pas color ryhovaná:
VR575 jemnozrnná - veľkosť zrna 1,5 mm
VR475 strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm
VR375 hrubozrnná - veľkosť zrna 3,0 mm

weber.pas color roztieraná:
VR975 jemnozrnná - veľkosť zrna 1,5 mm
VR875 strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm
VR775 hrubozrnná - veľkosť zrna 3,0 mm

Pod omietky sa natiera podkladný náter weber 700 v 5 základných odtieňoch.

Reálne veľkosti zrna

weber.pas color ryhovaná:
jemnozrnná - maximálne 1,0 - 1,7 mm
strednozrnná - maximálne 1,5 - 2,2 mm
hrubozrnná - maximálne 2,5 - 3,3 mm

weber.pas color roztieraná:
jemnozrnná - maximálne 1,5 mm
strednozrnná - maximálne 2,0 mm
hrubozrnná - maximálne 3,0 mm

Spotreba

weber.pas color ryhovaná:
1,5 mm - 2,7 kg/m2
2,0 mm - 3,2 kg/m2
3,0 mm - 4,7 kg/m2

weber.pas color roztieraná:
1,5 mm - 2,6 kg/m2
2,0 mm - 3,2 kg/m2
3,0 mm - 5,0 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
akrylátové živice, granuláty prírodných kameňov, vysoko hodnotné farebné pigmenty

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Všetky podklady musia byť pevné, suché, bez trhlín, bezprašné, bez voľne sa oddeliteľných častí, bez zbytokov mastnoty. Podklad sa nesmie zmršťovať a nesmie byť pohyblivý. Nová jadrová príp. štuková omietka má byť urobená podľa normy, povrch má byť rovinný bez trhlín. Hrany, žľaby a pod. je treba urobiť už v podkladnej vrstve omietky. Pri renováciách musí byť povrch zbavený všetkých oddeliteľných častíc, ako zvyšky starých náterov, odlupujúce sa časti omietok a pod. Opravy a obnovované fasádne plochy sa musia v štuktúre a tvrdosti zhodovať s pôvodnou omietkou, pred nanesením podkladného náteru musia byť opravované miesta dokonale vyschnuté.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5C. Pri aplikácii (nanášaní) je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

Náradie
Hladítko z umelej hmoty, antikorové hladítko, špirálový miešač..

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď po použití umyť vodou. Rovnako je treba ihneď očistiť od zvyškov malty všetky vstavané prvky na fasáde ako sklo, oplechovanie a pod..

Aplikácia

  1. Hmota sa dodáva pripravená na priame použitie. Materiál potrebný na ucelenú plochu odporúčame zmiešať spolu vo väčšej nádobe, je možné ho veľmi mierne doriediť čistou vodou.
  2. Omietka sa nanáša na napenetrovaný podklad antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy danú veľkosťou zrna u ryhovaných štruktúr a 1,5 násobku veľkosti zrna roztieraných štruktúr. Omietku je treba nadpájať ešte pred jej zavädnutím takzvane "do živého".
  3. Štruktúra sa vytvára plastovým hladidlom hneď po nanesení.
  4. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky (pozri "Problém - riešenie").

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.pas color

V 30 kg PE obaloch, 16 ks - 480 ks/paleta.

Podkladný náter: v 5 a 20 kg PE obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia