Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas nova S

weberpas nova S
weberpas nova S

Výhody produktu

 • vysoko hydrofóbna
 • vyvinutá špeciálne pre ochranu fasády rodinného domu
 • vysoko priľnavá k povrchu

Jednoducho spracovateľná umývateľná pastovitá omietka vyrobená na báze silkónových živíc, pripravená na priame použitie na náter weber 700.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na ochranu stavby a jej farebné a štrukturálne stvárnenie pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru. 

Farebné odtiene

Spektrum farieb podľa vzorkovnice WEBER COLOR LINE.

Pri použití na vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok weber.pas je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky (číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra), v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia.

Štruktúra - zrnitosti

weberpas nova S ryhovaná:
R452 strednozrnná - max. zrno cca 2,0 mm 

weberpas nova S roztieraná:

R052 jemnozrnná - max. zrno cca 1,0 mm
R952 jemnozrnná - max. zrno cca 1,5 mm
R852 strednozrnná - max. zrno cca 2,0 mm 

R752 hrubozrnná -  max. zrno cca 3,0 mm 

Pod omietky sa natiera podkladný náter weber 700 v 5 základných odtieňoch.

Spotreba

weberpas nova S ryhovaná:

veľkosť zrna 2,0 mm 3,2 kg/m2 

weberpas nova S roztieraná:

veľkosť zrna 1,0 mm 1,5 kg/m2 

veľkosť zrna 1,5 mm 2,6 kg/m2 

veľkosť zrna 2,0 mm 3,2 kg/m2 

veľkosť zrna 3,0 mm 4,6 kg/m2 

Zloženie / technické údaje

Silikónové živice, granuláty prírodných kameňov, vysoko hodnotné farebné pigmenty.

Prídržnosť k podkladu STN: min.0,25 MPa
Vodotesnosť STN: 2,0 l/m2 
Mrazuvzdornosť STN: min. 0,25 MPa/25 cyklov
Odolnosť voči náhlym teplotným zmenám STN: min. 0,25 MPa/25

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Vhodnými podkladmi sú podľa platných noriem a postupov zhotovené vápenno-cementové, cementové a polymér-cementové malty, omietky a stierkové vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov. Všetky podklady musia byť pevné, suché, bez trhlín a prachu, bez odlupujúcich sa častí a najmä bez vodou riediteľných náterov. Novo zhotovená podkladová omietka, prípadne jemná omietka musí byť urobená podľa platných noriem s rovným povrchom, bez trhlín a musí byť dostatočne vyzretá.Hrany, rohy a pod. je treba už v podkladnej omietke starostlivo vyrovnať. Pri renovácii musí byť podklad zbavený všetkých voľných, ľahko sa odlupujúcich častí omietky alebo všetkých zvyškov náterov. Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia tenkovrstvej omietky weber.pas nova S. V prípade pochybností o vhodnosti podkladov konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie

Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25 °C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách. 

Náradie
Hladidlo PVC, hladidlo antikorové, lyžica antikorová, Unimixer - nástavec na vŕtačku, vŕtačka s možnosťou regulácie otáčok, maliarsky štetec a valček, väčšia plastová nádoba na miešanie.

Čistenie

Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia. 

Aplikácia

  Omietka weber.pas nova S sa dodáva pripravená na priame použitie. Materiál potrebný na ucelenú plochu odporúčame zmiešať spolu vo väčšej nádobe, je možné ho veľmi mierne doriediť čistou vodou(max. 0,2l na 30 kg). Omietka sa nanáša na napenetrovaný podklad antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy danú veľkosťou zrna u ryhovaných štruktúr a 1,5 násobku veľkosti zrna roztieraných štruktúr. Omietku je treba nadpájať ešte pred jej zavädnutím takzvane "do živého". Štruktúra sa vytvára plastovým hladidlom hneď po nanesení. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky.

   Balenie & bezpečnosť práce

   Balenie a dodávka

   weber.pas akrylátová

   V 30 kg PE obaloch, 16 ks = 480 ks/paleta.

    

    

   Skladovanie

   12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

   Ochrana zdravia a životného prostredia

   R36/37/38   Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu
   R43   Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou 
   S2   Uchovávajte mimo dosahu detí
   S24/25   Zabráňte styku s kožou a očami 
   S26    Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte     lekársku pomoc
   S36/37/39   Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít.