Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas silikátová

weberpas silikátová
weberpas silikátová

Výhody produktu

  • vysoko paropriepustná
  • dlhá životnosť
  • citlivejšia na poveternostné podmienky a vyzretosť podkladu

Jednoducho spracovateľná silikátová umývateľná omietka vyrobená na báze vodného skla pripravená na priame použitie na náter weber 700.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Silikátová tenkovrstvová omietka  sa používa na ochranu stavby a jej farebné a štrukturálne stvárnenie pri vytváraní nových fasád, pri rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Je tiež určená na konečnú úpravu zatepľovacieho systému weber.therm a v zrnitosti 1,5 mm, tiež pre konečnú povrchovú úpravu sanačných systémov na vlhké murivo. Silikátový náter je vhodný na použitie do exteriéru i interiéru.

Farebné odtiene

Spektrum farieb podľa vzorkovnice WEBER COLOR LINE.

Pri použití na vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30.
Pri doobjednávaní farebných omietok weber.pas je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky (číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra), v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia.

Štruktúra - zrnitosti

weberpas silikátová ryhovaná:
R610 strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm

weberpas siikátová roztieraná:
R910 jemnozrnná - veľkosť zrna 1,5 mm
R410 strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm

Pod omietky sa natiera podkladný náter weber 700 v 5 základných odtieňoch.

Reálne veľkosti zrna

weberpas silikátová ryhovaná:
strednozrnný náter - maximálne 2,0 mm

weberpas silikátová roztieraná:
jemnozrnný náter - maximálne 1,5 mm
strednozrnný náter - maximálne 2,0 mm

Spotreba

weberpas silikátová ryhovaná:
2,0 mm - 2,6 kg/m2

weberpas silikátová roztieraná:
1,5 mm - 2,5 kg/m2
2,0 mm - 3,2 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Zloženie silikátového náteru:
draselné vodné sklo s malým obsahom stabilizačných živíc, granulát prírodného kameniva, vysoko hodnotné farebné pigmenty

Technicke udaje omietky weberpas silikatovy nater

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Pre aplikáciu náteru silikátovej omietky sú podľa platných noriem a postupov vhodné podklady zhotovené z vápenno-cementové, cementové a polymér-cementové malty, omietky a stierkové vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov. Všetky podklady musia byť vyzreté, vysušené, pevné, bez trhlín a prachu, bez odlupujúcich sa častí. Novozhotovená podkladová omietka, prípadne štuková omietka alebo povrchy z armovanej medzivrstvy musia byť urobené s rovným povrchom bez omietkových "hniezd". Hrany, rohy a pod. je treba už v podladnej omietke starostlivo vyrovnať. Tepelno-izolačná omietka weber 8600, ako aj vnútorné tepelno-izolačné omietky KPS musia byť zhotovené s jemne upraveným povrchom alebo opatrené omietkou weber R605.
Pri renováciach musí byť podklad očistený a zbavený všetkých voľných, ľahko sa odlupujúcich častí omietky a zvyškov náteru. Opravované či obnovované plochy fasád musia tvrdosťou a štruktúrou zodpovedať starej omietke.
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia tenkovrstvej omietky weber.pas silikátová. V prípade pochybnosti o vhodnom podklade konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5C. Pri aplikácii weberpas silikátová (nanášaní náteru) je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie náteru (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod) je treba počítať s pomalším schnutím weberpa silikátová a tým možnosť poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách, prípadne s možnosťou vzniku farebných odchýlok odtieňa po zaschnutí.

Náradie
Hladidlo PVC, hladidlo antikorové, lyžica antikorová, Unimixer - nástavec na vŕtačku, vŕtačka s možnosťou regulácie otáčok, maliarsky štetec a valček, väčšia plastová nádoba na miešanie.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri neskoršom čistení už môže zostávať farebná škvrna. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Aplikácia

  1. Weberpas silikátová sa dodáva pripravená na priame použitie. Materiál potrebný na ucelenú plochu odporúčame zmiešať spolu vo väčšej nádobe, je možné ho veľmi mierne doriediť čistou vodou, aby nevznikli rôzne dotiene náteru.
  2. Omietka sa nanáša na napenetrovaný podklad antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy danú veľkosťou zrna u ryhovaných štruktúr a 1,5 násobku veľkosti zrna roztieraných štruktúr. Omietku je treba nadpájať ešte pred jej zavädnutím takzvane "do živého", a čas medzi natiahnutím a štrukturovaním musí byť vždy identický.
  3. Štruktúra sa vytvára plastovým hladidlom hneď po nanesení.
  4. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky (pozri "Problém - riešenie").

POZNÁMKA
Pri aplikácii silikátových farieb či omietok za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor...) môže dôjsť k ich poškodeniu na vzhľade i životnosti.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

Weberpas silikaty nater-omietka

weberpas silikátová omietka sa dodáva 

  •  V 30 kg PE obaloch, 16 ks - 480 ks/paleta

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpecnost, hygiena prace a ekologia pri praci s naterom weberpas silikatova