Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas topdry

weberpas topdry
weberpas topdry

Výhody produktu

  • hydrofilný účinok 
  • bez biocídnych prísad
  • veľmi vysoká odolnosť proti mikroorganizmom

Jednoducho spracovateľná, hydrofilná omietka šetrná k životnému prostrediu. Pripravená na priame použitie na náter weber 700. 

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na ochranu stavby a jej farebnému a štrukturálnemu stvárneniu pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukciách, modernizáciách a obnove. je tiež určená na konečnú úpravu zatepľovacieho systému weber.therm. Je vhodná na použitie do exteriéru

Farebné odtiene

Spektrum farieb podľa vzorkovnice WEBER COLOR LINE.

Pri použití na vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30.
Pri doobjednávaní farebných omietok weber.pas je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky (číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra), v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia.

Štruktúra - zrnitosti

weberpas topdry ryhovaná:
strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm 

weberpas topdry roztieraná:
jemnozrnná - veľkosť zrna 1,5 mm
strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm 

Reálne veľkosti zrna

weberpas topdry ryhovaná:
strednozrnná - veľkosť zrna max. 2,0 mm 

weberpas topdry roztieraná:
jemnozrnná - veľkosť zrna max. 1,5 mm
strednozrnná - veľkosť zrna max. 2,0 mm 

Spotreba

weberpas topdry:
ryhovaná 2,0 mm - 2,7 kg/m2
roztieraná 1,5 mm - 2,5 kg/m2
roztieraná 2,0 mm - 3,2 kg/m2


Zloženie / technické údaje

Zloženie:
vápencové plnivo odpovedajúcej zrnosti, vysoko hodnotné pigmenty, organické pojivo

Technické údaje

Dokumentácia

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Vhodnými podkladmi sú podľa platných noriem a postupov zhotovené vápenno-cementové, cementové a polymér-cementové malty, omietky a stierkové vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov. Všetky podklady musia byť pevné, suché, bez trhlín a prachu, bez odlupujúcich sa častí. Novozhotovená podkladová omietka, prípadne jemná omietka musí byť urobená podľa noriem s rovným povrchom, bez trhlín a musí byť dostatočne vyzretá.
Hrany, rohy a pod. je treba už v podladnej omietke starostlivo vyrovnať. Tepelno-izolačné omietky musia byť vyhotovené s jemne upraveným povrchom. Pri obnove musí byť podklad zbavený všetkých voľných, ľahko sa odlupujúcich častí omietky alebo všetkých zvyškov náterov.
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia tenkovrstvej omietky weber.pas topdry. V prípade pochybnosti o vhodnom podklade konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

Náradie
Hladidlo PVC, hladidlo antikorové, lyžica antikorová, Unimixer - nástavec na vŕtačku, vŕtačka s možnosťou regulácie otáčok, maliarsky štetec a valček, väčšia plastová nádoba na miešanie.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Aplikácia

  1. weber.pas topdry sa dodáva pripravená na priame použitie. Materiál potrebný na ucelenú plochu odporúčame zmiešať spolu vo väčšej nádobe, je možné ho veľmi mierne doriediť čistou vodou.
  2. Omietka sa nanáša na napenetrovaný podklad antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy danú veľkosťou zrna u ryhovaných štruktúr a 1,5 násobku veľkosti zrna roztieraných štruktúr. Omietku je treba nadpájať ešte pred jej zavädnutím takzvane "do mokrého".
  3. Štruktúra sa vytvára plastovým hladidlom hneď po nanesení.
  4. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky (pozri "Problém - riešenie").

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.pas akrylátová

30 kg PE obaly, 16 ks - 480 kg/paleta

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia