Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas winter

weber.pas winter
weber.pas winter

Výhody produktu

  • odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie
  • vysoká vodoodpudivosť

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na náter weber 700, weber 705.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrovej omietke alebo kontaktnom zatepľovacom systéme. Na ochranu stavby a jej farebné a štrukturálne stvárnenie pri vytváraní nových fasád, ich rekonštrukcie, modernizácie a renovácie. Je tiež určená na konečnú úpravu zatepľovacieho systému weber.therm. Je vhodná na použitie do exteriéru i interiéru. V rizikových oblastiach s vyšším výskytom rias a plesní (najmä s vyššou vlhkosťou a v horskom prostredí) odporúčame použiť prísadu ochranného protipliesňového prostriedku weber V002, ktorý na požiadanie pridáme pri výrobe do omietky.

Farebné odtiene

Spektrum farieb podľa vzorkovnice WEBER COLOR LINE.

Pri použití na vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 30.
Pri doobjednávaní farebných omietok weber.pas je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky (číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra), v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia.

Štruktúra - zrnitosti

weber.pas winter ryhovaná:
VR570/W jemnozrnná - veľkosť zrna 1,5 mm
VR470/W strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm

weber.pas winter roztieraná:
VR970/W jemnozrnná - veľkosť zrna 1,5 mm
VR870/W strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm
VR770/W hrubozrnná - veľkosť zrna 3,0 mm

Pod omietky sa natiera podkladný náter weber 700 v 5 základných odtieňoch.

UPOZORNENIE

Použitie urýchľovača umožňuje aplikovať omietku do 0°C pri vlhkosti vzduchu do 60%.
Teplota cez deň musí vystúpiť aspoň na 5 hodín nad +5°C.

Reálne veľkosti zrna

weber.pas winter ryhovaná:
jemnozrnná - maximálne 1,0 - 1,7 mm
strednozrnná - maximálne 1,5 - 2,2 mm

weber.pas winter roztieraná:
jemnozrnná - maximálne 1,5 mm
strednozrnná - maximálne 2,0 mm
hrubozrnná - maximálne 3,0 mm

Spotreba

winter ryhovaná:
1,5 mm - 2,7 kg/m2
2,0 mm - 3,2 kg/m2
3,0 mm - 4,7 kg/m2

winter roztieraná:
1,5 mm - 2,6 kg/m2
2,0 mm - 3,2 kg/m2
3,0 mm - 5,0 kg/m2

urýchľovač M715:
120 g (1 balenie) na 30 kg weber.pas winter

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
akrylátové živice, granuláty prírodných kameňov, vysoko hodnotné farebné pigmenty

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Vhodnými podkladmi sú podľa platných noriem a postupov zhotovené vápenno-cementové, cementové a polymér-cementové malty, omietky a stierkové vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov. Všetky podklady musia byť pevné, suché, bez trhlín a prachu, bez odlupujúcich sa častí. Novozhotovená podkladová omietka, prípadne jemná omietka musí byť urobená podľa noriem s rovným povrchom, bez trhlín a musí byť dostatočne vyzretá.
Hrany, rohy a pod. je treba už v podkladnej omietke starostlivo vyrovnať. Tepelno-izolačné omietky musia byť vyhotovené s jemne upraveným povrchom. Pri obnove musí byť podklad zbavený všetkých voľných, ľahko sa odlupujúcich častí omietky alebo všetkých zvyškov náterov.
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia akrylátovej tenkovrstvej omietky weber.pas winter. V prípade pochybnosti o vhodnom podklade konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5C. Pri aplikácii (nanášaní) je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

Náradie
Hladidlo PVC, hladidlo antikorové, lyžica antikorová, Unimixer - nástavec na vŕtačku, vŕtačka s možnosťou regulácie otáčok, maliarsky štetec a valček, väčšia plastová nádoba na miešanie.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Aplikácia

  1. Hmota sa dodáva pripravená na priame použitie (po otvorení vedra na stavbe pred použitím omietky je potrebné primiešať urýchľovač tuhnutia weber M715).
    Materiál potrebný na ucelenú plochu odporúčame zmiešať spolu vo väčšej nádobe, je možné ho veľmi mierne doriediť čistou vodou.
  2. Omietka sa nanáša na napenetrovaný podklad antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy danú veľkosťou zrna u ryhovaných štruktúr a 1,5 násobku veľkosti zrna roztieraných štruktúr. Omietku je treba nadpájať ešte pred jej zavädnutím takzvane "do živého".
  3. Štruktúra sa vytvára plastovým hladidlom hneď po nanesení.
  4. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky (pozri "Problém - riešenie").

UPOZORNENIE:
Použitie urýchľovača umožňuje aplikovať omietku do 0°C pri vlhkosti vzduchu do 60%.
Teplota cez deň musí vystúpiť aspoň na 5 hodín nad +5°C.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.pas winter

V 30 kg PE obaloch, 16 ks - 480 ks/paleta.

Podkladný náter: v 5 a 25 kg PE obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia