Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas interiérová

weber.pas interiérová
weber.pas interiérová

Výhody produktu

  • omývateľná
  • vysoko priľnavá k podkladu
  • široký výber odtieňov a štruktúr

Jednoducho spracovateľná interiérová sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze akrylátovej živice, pripravená na priame použitie na podkladný náter weber 700, weber 705.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na stvárnenie farebnej povrchovej úpravy v interiéri.

Farebné odtiene

Spektrum farieb podľa vzorkovnice WEBER TERRANOVA vrátane historických farebných odtieňov.

Štruktúra - zrnitosti

weber.pas interiérová ryhovaná:
VR578 jemnozrnná - veľkosť zrna 1,5 mm
VR478 strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm

weber.pas interiérová roztieraná:
VR078 extra jemná - veľkosť zrna 1,0 mm
VR978 jemnozrnná - veľkosť zrna 1,5 mm
VR878 strednozrnná - veľkosť zrna 2,0 mm

Pod omietky sa natiera podkladný náter weber 700 v 5 základných odtieňoch.

Spotreba

interiérová ryhovaná:
1,5 mm - 2,2 kg/m2
2,0 mm - 2,8 kg/m2

interiérová roztieraná:
1,0 mm - 1,9 kg/m2
1,5 mm - 2,8 kg/m2
2,0 mm - 3,5 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
akrylátové živice, granuláty prírodných kameňov, vysoko hodnotné farebné pigmenty

Technicke udaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Všetky podklady musia byť pevné, suché, bez trhlín a prachu, bez odlupujúcich sa častí. Hrany, rohy apod. je treba starostlivo vyrovnať. Pri renovácii musí byť podklad zbavený všetkých voľných, ľahko sa odlupujúcich častí omietky alebo všetkých zvyškov náterov.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri aplikácii (nanášaní) je potrebné sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

Náradie
Hladidlo PVC, hladidlo antikorové, špachtľa antikorová, Unimixér - nástavec na vŕtačku, vŕtačka s možnosťou regulácie otáčok, maliarsky štetec a valček, väčšia plastová nádoba na miešanie.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Aplikácia

  1. Hmota sa dodáva pripravená na priame použitie. Materiál potrebný na ucelenú plochu odporúčame zmiešať dohromady vo väčšej nádobe. Je možné ho mierne doriediť čistou vodou.
  2. Omietka sa nanáša na napenetrovaný podklad antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy danú veľkosťou zrna u ryhovaných štruktúr a 1,5 násobku veľkosti zrna u roztieraných štruktúr. Omietku je treba nadpájať ešte pred jej zavädnutím takzvane "do živého".
  3. Štruktúra sa vytvára plastovým hladidlom hneď po nanesení.
  4. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky (pozri "Problém - riešenie").

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.pas interiérová

V 30 kg PE obaloch, 16 ks - 480 kg/paleta.

Podkladný náter: v 5 a 25 kg PE obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pri zanedbaní pravidiel osobnej hygieny môže mať hmota nepriaznivý vplyv na pokožku a sliznice. Pri práci chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami, oči okuliarmi alebo ochranným štítom. Na hmotu bolo vydané Prehlásenie o zhode. Bol vystavený Bezpečnostný list - bez obmedzení. Po ukončení prác je treba dôkladne si umýť ruky mydlom a ošetriť vhodným ochranným krémom. Nepoužiteľné zvyšky sa likvidujú tak, že sa zabezpečí prístup vzduchu k pastovitej hmote a po vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako inertný stavebný odpad.