Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako aplikujeme nivelačné hmoty pod podlahové krytiny v občianskych stavbách?

Ponúkame metódu, ktorá Vám ušetrí čas i Vaše náklady na renováciu podlahy.

Problém

  1. cementový poter
  2. weber.bond primer (alebo weber.betonkontakt)
  3. nivelačná hmota
  4. lepidlo
  5. nová dlažba
  6. drevená podlaha
  7. PVC
  8. koberec

Nivelačné hmoty je potrebné aplikovať vždy pred položením akejkoľvek podlahoviny.

Ako finálnu krytinu môžeme použiť rôzne druhy podlahovín (koberce, PVC, dlažbu, drevené lamely a pod.).

V úžitkových priestoroch sa dá ako finálna úprava aplikovať aj podlahový náter.

Nemusíte vykonávať rôzne prácne postupy:

Ostránenie starej dlažby.

Ostránenie jestvujúcich nesúdžných krytín.

Prácne odstránenie starých náterov.

Riešenie

Diagnostika a príprava podkladu

Poklepom zistíme súdržnosť a stabilitu dlažby. Voľné dlaždice znovu pripevníme, alebo priestor po vypadnutej dlaždici vyplníme opravnou hmotou.

Jestvujúcu dlažbu je potrebné odmastiť napríklad saponátom s vodou a zároveň odstrániť zvyšky vosku alkalickým roztokom (sóda + voda).

Vykonáme penetráciu a necháme cca 3 hodiny podklad zaschnúť.

Aplikácia hmoty

Zvolenú nivelačnú hmotu miešame ručnou miešačkou (500 otáčok/min.) cca 3-5 minút.

Stierku aplikujeme antikorovým alebo oceľovým hladidlom. Odvzdušnenie nivelačným valcom - ježkom.

8-12 hodín po aplikácii stierky je možné nanášať alebo klásť podlahové krytiny (podľa typu krytiny sa tento čas predlžuje).

Zvoľte správne:

weber.niv profi
weber.niv rapid

= ekonomické riešenie

weber.niv pro
= na náročné povrchy

weber.niv plus
= na vyššie vyrovnávky

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

webernivelit

Jednozložková samonivelačná interiérová podlahová hmota na báze cementu pre hrúbku 1-15 mm.