Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Produkty

Weber - Terranova Vám ponúka širokú škálu možností v oblasti podlahových hmôt.

Vyberte jeden z nižšie uvedených produktov, čím získate kompletný prehľad vlastností a výhod daného produktu, ako aj všetky dôležité technické a aplikačné informácie.

weber.mix stĺpkobetón

weber.mix stĺpkobetón

Suchý, rýchlotvrdnúci betón. Betónová zmes, pri ktorej odpadá miešanie.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.bat rapid

weber.bat rapid

Jednozložkový rýchlotvrdnúci betónový poter na báze cementu pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.bat estrich

weber.bat estrich

Jemný cementový poter na vytváranie nových a opravy súčasných poterov vo vrstvách 10-40 mm.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.bat balkónový

weber.bat balkónový

Spádový balkónový poter s výbornými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami, zvýšená odolnosť voči mrazu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.suchý betón

weber.suchý betón

Suchá betónová zmes pripravená na okamžitú realizáciu jednoduchých betonárskych prác.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.floor 4610

weber.floor 4610

Finálna samonivelizačná hmota do priemyselných objektov. Aplikačná vrstva 4-15 mm. Pochôdznosť už po 1 hodine.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.nivelit

weber.nivelit

Jednozložková samonivelačná interiérová podlahová hmota na báze cementu pre hrúbku 1-15 mm.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.floor 4150

weber.floor 4150

Vysokokvalitná samonivelačná podlahová hmota s vysokou tekutosťou, aplikovateľná v hrúbke 2-30 mm.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.bond primer

weber.bond primer

Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti, len na nesavý podklad.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber. betonkontakt

weber. betonkontakt

Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti, len na savý podklad.

Komparátor Odstrániť komparátor

Ochranné nátery

Povrchové úpravy betónu

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.sys epox

weber.sys epox

2-komponentný, tenkovrstvý/hrubovrstvý epoxidový náter (resp. stierka), vhodný na ochranu podláh v garážach, skladoch ..

Komparátor Odstrániť komparátor