Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webersys epox

webersys epox
webersys epox

Výhody produktu

  • nízka vizkozita
  • ľahká aplikácia
  • výborné mechanické vlastnosti
  • určený do extrémne namáhaných priestorov
  • odolný voči alkáliám, zriedeným kyselinám, soľným roztokom, minerálnym olejom a pohonným hmotám

Silnovrstvový / tenkovrstvový epoxidový náter na báze syntetickej epoxidovej živice.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Silnovrstvý epoxidový náter:
Vhodné na povrchovú úpravu betónových konštrukcií, prípadne aj
iných súdržných materiálov. Môže sa použiť ako náter aj stierka.
Vhodná na podklady vystavené veľmi vysokému mechanickému
zaťaženiu. (pevnosť v tlaku 106 MPa). Je vhodná na nepriamy
styk s potravinami.

Tenkovrstvý epoxidový náter:
Používa sa ako náterová podlahová hmota na bezprašnú
povrchovú úpravu betónu, samonivelizačných stierok, prípadne
iných súdržných materiálov. Je vhodná najmä v garážach,
dielňach, skladoch a pod. Je vhodná tam, kde sa požaduje
vysoká odolnosť proti oderu, vysoká prilnavosť k podkladu, dobrá
umývatelnosť, bezprašnosť a chemická odolnosť.

Farebné odtiene

Silnovrstvý epoxidový náter:
Štandardne šedá.
Na objednávku vo všetkých odtieňoch podľa vzorkovníka RAL (najmenšie množstvo 90 kg zložky A + tvrdidlo).

Tenkovrstvý epoxidový náter:
Šedý (pri objednávke nad 130 kg vo všetkých odtieňoch RAL. Dodacia doba po dohode.)

Spotreba

weber.sys epox silnovrstvý:
NP 662 13 (13 kg)
NP 662 6,5 (6,5 kg)
-->  0,5 kg/m2 /1mm

weber.sys epox tenkovrstvý:
NP 661-12 (12 kg)
NP 661-6 (6 kg)
-->  0,4 kg/m2

Definícia výrobku

Silnovrstvý epoxidový náter:
Na báze syntetickej epoxidovej živice. Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, nízkoviskózna epoxidová živica s obsahom plnív a pigmentov vzodná na zhotovenie náterov a stierok. Je použiteľná ako kryci priehľadný náter, alebo stierka na farebné, štrukturované podklady, ktoré sú vystavené vysokému mechanickému namáhaniu s požiadavkou na dobrú priľnavosť k podkladu, umývateľnosť a chemickú odolnosť.

Tenkovrstvý epoxidový náter:
Dvojzložková rozpúšťadlová epoxidová živica pre povrchovú úpravu betónu, prípadne iných súdržných podkladov. Výborne utesňuje a uzatvára póry v cementových a betónových podkladoch. Možnosť riediť riedidlom C6003 (max. 10 %) na vhodnú konzistenciu.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Silnovrstvý epoxidový náter:
Podklad musí byť suchý, bez uvoľných častíc, prachu, mastnoty, gumových odtlačkov a iných nečistôt. Podklad musí byť chránený pred vzlínajúcou vlhkosťou. Podklad pred aplikáciou odporúčame otryskať, ofrézovať alebo obrúsiť a poškodené miesta vyspraviť vhodnými reprofilačnými maltami.

Tenkovrstvý epoxidový náter:
Podklad musí byť pevný, zbavený všetkých voľných častíc, prachu, mastných škvŕn a všetkých nečistôt. Lokálne nerovnosti do 50 mm je nutné vyspraviť hmotou weber.bat opravná hmota.

Podmienky na spracovanie
Teplota ovzdušia pri aplikácii musí byť od +5°C do 25°C, teplota podkladu musí byť min. +10°C a max. 30°C aj pri aplikácii na podklad s podlahovým kúrením. Čerstvo natreté plochy chráňte pred priamymi slnečnými lúčmi a prievanu.

Náradie
Nádoby na miešanie, špirálové miešadlo, pomaly obrátková vŕtačka, valček, gumová stierka, zubová stierka, valček na prevzdušnenie.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je nutné po prerušení či ukončení prác očistiť riedidlom S 6003, alebo S 6300.

Upozornenie:
Riedenie živice, pridávanie iných prísad a aplikácia za nepriaznivých klimatických podmienok je neprípustné!

Aplikácia

Silnovrstvý epoxidový náter:
Dodáva sa už v správnom pomere zložky A (živica) a zložky
B (tvrdidlo) v hmotnostnom pomere 100:30. Zložku A najskôr
premiešať samostatne aby sa usadené pigmenty rozmiešali, prilejeme
zložku B a pomalyobrátkovým miešadlom spolu premiešanie,
aby prišlo k dokonalej homogenizácii. Doba miešanie je cca 3 min,
až zmes bude stálofarebná. Potom obsah prelejeme do inej nádoby
a dôkladne miešame ešte 1 min.

Po namiešaní sa aplikuje na predom upravený podklad valčekom,
alebo stierkou. Dbáme na to, aby sa na podlahe nevytvárali kaluže.
V prípade aplikácie stierky použite zubovú alebo gumennú stierku.

Vzduchové bublinky na povrchu sa odstránia odvzdušňovacím
valčekom valcovaním do kríža. Pre zlepšenie prilnavosti, resp.
vytvorenia protišmykovej podlahy presypeme ešte nezaschnutú
vrstvu kremičitým pieskom frakcie 0,3 – 0,8 mm, zbytok ktorého
po zaschnutí odstránime. Interval na ďalšiu vtstvu je min. 12 hod.,
pri priemernej teplote 23°C. ideálna doba je však 24 hod.,
najneskoršie 48 dní. Doba spracovatelnosti je 15-30 min.

Tenkovrstvý epoxidový náter:
Dodáva sa v spravnom pomere zložky A (živica) a zložky B (tvrdidlo).
Pripraví sa naliatim zložky B do zložky A a dokonalým premiešaním
pomalyobrátkový miešadlom po dobu 3 minút. Následne sa zmes
preleje do inej nádoby a opäť sa dôkladne premieša po dobu
1 minúty.

Po namiešaní sa zmes aplikuje na pripravený podklad nylonovým
valčekom. Pri aplikácie je nutné dbať, aby sa na ploche nevytvárali
kaluže.

Pre zaistenie prilnavosti ďalšej vrstvy je vhodné povrch prebrúsiť.
Ďalšiu vrstvu je vhodné aplikovať v rozmedzí 12-24 hod. Doba spracovatelnosti
zmesy je cca 45 min.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.sys epox

Silnovrstvý epoxidový náter:
V 6,5 a 13 kg plechových obaloch.

Tenkovrstvý epoxidový náter:
V 6 a 12 kg plechových obaloch.

Skladovanie

V dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C po dobu označenú na obale výrobku.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia