Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.bond primer

weber.bond primer
weber.bond primer

Výhody produktu

  • penetračný náter bez rozpúšťadiel
  • vysoká priľnavosť na hladkých nenasiakavých podkladoch
  • rýchle tuhnutie
  • vhodný na použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch
  • vhodný na vytvorenie adhéznej vrstvy

Disperzný penetračný náter, pripravený na priame použitie. Len na nesavé podklady.

Vlastnosti výrobku

Použitie

  • veľmi ľahko sa natiera valčekom i štetcom
  • vysoká priľnavosť k hladkému podkladu
  • vhodný i tam, kde je inštalované podlahové vykurovanie
  • neriedený sa používa na základný náter stien a podláh s glazovanými/ neglazovanými dlaždicami, prírodným a umelým kameňom, betónovým povrchom, asfaltovými doskami, liatym asfaltom, na povrch so zvyškami lepených kobercov, zabrúsenými krytinami z tvrdého PVC a pod.
  • riedený vodou v pomere 1:2 sa používa ako základný náter na mazaniny obsahujúce síran vápenatý a horčík

Farebné odtiene

Zelená.

Spotreba

weber.bond primer (G654):
0,2 kg / m2

Zloženie

Na báze akrylátovej disperzie a modifikačných prísad.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť suchý, súdržný, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných částíc ako je prach, olej, mastnota a podobne.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pod +5°C (vzduch i konštrukcia).

Pokyny na spracovanie
Pred použitím premiešať a pomocou valčekov, štetcov alebo natieračských kef nanášajte rovnomerne v tenkej vrstve – zabráňte tvorbe kaluží. Po zaschnutí (skúška škriabaním) je možné podľa miestnych podmienok robiť ďalšiu vrstvu (cca o 2 – 4 hodiny). Riedená vodou v pomere 1:2 sa používa ako základný náter na mazaniny obsahujúce síran vápenatý a horčík. Nepoužívať v trvalo mokrom prostredí.

Náradie
Miešadlo, valček, štetec, natieračská kefa.

Čistenie
Použité náradie, nádoby a nástroje je treba pred zaschnutím očistiť. Zaschnutý weber.bond primer sa NEDÁ odstrániť VODOU.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.bond primer

V 2 kg, 5 kg a 20 kg PE obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych nádobách pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Weber.bond primer neobsahuje rozpúšťadlá a nie je horľavý. Pri zanedbaní pravidiel osobnej hygieny môže mať hmota nepriaznivý vplyv najmä na pokožku a sliznice. Pri práci chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami, oči okuliarmi alebo ochranným štítom. Bol vystavený Bezpečnostný list - bez obmedzení. Materiál ukladajte mimo dosahu detí. Po ukončení prác je treba dôkladne si umyť ruky mydlom a ošetriť vhodným ochranným krémom. Nepoužiteľné zvyšky sa likvidujú tak, že sa k nim zabezpečí prístup vzduchu a po vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako inertný stavebný odpad.

Všetky údaje v tomto návode sú nezáväzné. Sú však spracované podľa najlepších poznatkov a skúseností z praxe a sú založené na najnovších technických poznatkoch. U spracovateľov sa predpokladajú všeobecné znalosti o použití samonivelizačných podlahových hmôt.