Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Potery (5)

Potery značky weber majú široké použitie ako mnohostranne použiteľný betón, použiteľný výhradne v interiéri alebo v exteriéri. Rozdeľujeme ich na dve základné skupiny, a to potery na báze cementu a potery na báze anhydritu.

Cementové potery ďalej delíme na štandardné, rýchlotuhnúce a spádové. V prípade rýchlotuhnúcich poterov je doba pochôdznosti poteru rapídne urýchlená. Výhoda spádových cementových poterov spočíva v možnosti zhotovenia naklonenej roviny za účelom dosiahnutia kvalitného odvodu vody z povrchu podlahy.

webermix stĺpkobetón

webermix stĺpkobetón

Suchý, rýchlotvrdnúci betón. Betónová zmes, pri ktorej odpadá miešanie.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weberbat rapid

weberbat rapid

Jednozložkový rýchlotvrdnúci betónový poter na báze cementu pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberbat estrich

weberbat estrich

Jemný cementový poter na vytváranie nových a opravy súčasných poterov vo vrstvách 10-40 mm.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberbat balkónový

weberbat balkónový

Spádový balkónový poter s výbornými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami, zvýšená odolnosť voči mrazu.

Komparátor Odstrániť komparátor

webersuchý betón

webersuchý betón

Suchá betónová zmes pripravená na okamžitú realizáciu jednoduchých betonárskych prác.

Komparátor Odstrániť komparátor

Široké spektrum použitia poterov

Betón, ktorý nevyžaduje miešanie - webermix stĺpkobetón - je určený na betónovanie plotových stĺpikov, vlajkových stožiarov či hojdačiek. Z weber poterov je možno vytvoriť nosný podklad pod všetky bežné podlahové krytiny - je to dôležitý prvok v skladbe podlahy, balkóna, či strechy. Vyberte si z portfólia Weber -Terranova poterov podľa vlastných požiadaviek.

Potery, ako podkladové vrstvy, zabezpečujú rôzne dôležité vlastnosti, ako rovný povrch, odolnosť proti oteru, pevnosť, tvrdosť, tepelnú izoláciu a pod. Výber poteru a hrúbku nanášanej betónovej vrstvy priamo ovplyvňuje skladba podlahy. Odporúčame prečítať si technický list, ktorý je súčasťou detailu každého weber produktu na našich stránkach i postup aplikácie pri každom z poterových produktov.