Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbat balkónový

weberbat balkónový
weberbat balkónový

Výhody produktu

  • ideálny na vytvorenie spádu
  • pevnosť v tlaku 25MPa, v ťahu za ohybu F4
  • obsahuje výstužné vlákna

Betónový poter určený na vytváranie spádových vrstiev.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Balkónový poter je určený na vytváranie nových betónových vrstiev s rozšírenou aplikačnou hrúbkou na 10–100 mm pri vylepšených fyzikálno-mechanických vlastnostiach a zníženou tvorbou zmršťovacích trhlín. Je vhodný hlavne pre nové spádové vrstvy balkónov, vyrovnávacie a podkladné vrstvy, podlahy garáži, dielní a pod.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

weberbat balkónový (BP404):
19 kg/m2 (pri hrúbke 10 mm)

Technické údaje

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť nosný, zbavený voľných častíc, mastnôt alebo iných nečistôt. Pred nanesením zmesi je nutné podklad zdrsniť a dôkladne navlhčiť. Pri nedostatočnom navlhčení sa môže betónový poter v dôsledku rýchleho odsatia vody odtrhnúť od podkladu. Na zvýšenie prídržnosti k podkladu je nutné aplikovať penetračný náter weber.betonkontakt.

Podmienky na spracovanie
Teplota ovzdušia a podkladu pri aplikácii musí byť od + 5°C do + 35°C.

Náradie
Miešačka s nútených miešaním, murárska lyžica, lata (odporúčame vibračnú), vodováha, antikorové hladidlo.

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie je potrebné ihneď po skončení prác očistiť vodou.

Aplikácia

  • Weberbat balkónový sa pripraví zmiešaním jedneho vreca s cca 3,5 l vody (podľa požadovanej konzistencie), pomocou ručného miešača s max. 200 ot./min. počas 3 min. Pri strojnom spracovaní je potrebné nastaviť vodný súčiniteľ tak, aby množstvo vody na 10 kg suchej zmesi nepresiahlo 1,5 l vody.
  • Weberbat balkónový sa používa v rozmedzí predpísanej aplikačnej hrúbky, t.j. 10–100 mm. Podklad musí byť v dostatočnom predstihu pred aplikáciou materiálu prevlhčený, ale nesmie byť mokrý.
  • Nanášanie zmesi sa realizuje tak, aby pod ňou nedochádzalo k zachytávaniu vzduchu. Po rozprestrení sa zmes vtlačí do pórov a nerovností podkladného betónu. Vrstva sa doplní na požadovanú hrúbku klasickým murárskym spôsobom tak, aby sa nevytvárali nevyplnené miesta.
  • Povrchová úprava sa realizuje dreveným alebo polystyrénovým hladidlom, s použitím minimálneho množstva vody. Pri veľkých plochách je nutné dodržiavať dilatačné polia a odporúčame povrchovú úpravu.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.bat balkónový

V 25 kg papierových obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia