Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbat estrich

weberbat estrich
weberbat estrich

Výhody produktu

  • hrúbka vrstvy 10-40 mm
  • pre ručné spracovanie
  • pochôdznosť po cca 24 hod. 

Jednozložková cementová podlahová hmota na ručné spracovanie, 20 MPa.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Podlahová hmota je určená na vykonávanie vnútorných pripojených pochôdznych poterov. Tvorí podkladnú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh a slúži ako vyrovnávacia vrstva v suchom i vlhkom neagresívnom prostredí. 

 

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

weber.bat estrich 20 MPa (900P):
suchá zmes cca 1950 kg/m3 hmoty
suchá zmes (hrúbka 10 mm) cca 20 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Hmota na báze anorganických spojív a kremenného piesku.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad (betón) musí byť zbavený prachu, nečistôt, mastnoty a nesmie byť zmrznutý. Pred nanesením zmesi odporúčame podklad zdrsniť a dôkladne navlhčiť. Pri nedostatočnom navlhčení sa môže betónový poter v dôsledku rýchleho odsatia vody odtrhnúť od podkladu. Na zvýšenie prídržnosti k podkladu je nutné aplikovať penetračný náter weber.betonkontakt.

Podkladný náter
Na penetráciu podkladu pred aplikáciou zmesi používame riedený roztok nefarbenej disperzie s vodou v pomere 1:5 – 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. V prípade vyššej nasiakavosti je odporúčané vykonať ešte jednu penetráciu.

Podmienky na spracovanie
Teplota ovzdušia pri aplikácii musí byť od + 5°C do + 30°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod + 5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Miešačka s nútených miešaním, murárska lyžica, lata (odporúčame vibračnú), vodováha, antikorové hladidlo.

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  1. Do miešačky sa najskôr nadávkuje čistá voda a za stáleho miešania sa nasýpa suchá zmes (pomer 3,7 l vody na 1 vrece). Hmota sa mieša cca 5 minút. Prípadné dodatočné pridanie vody robíme pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu mala požadovanú konzistenciu.
  2. Hmota sa nanáša na pripravený podklad (prípadne do zarovnávacích líšt), aplikačná hrúbka vrstvy je 10-40 mm.
  3. Povrch sa zarovná do roviny sťahovacou latou alebo vibračnou lištou s následným zahladením povrchu hladidlom. Podľa prostredia, kde bola zmes aplikovaná, sa robí jej ošetrovanie (kropenie vodou). Podlaha je pochôdzna po 24 hodinách. Pri veľkých plochách je nutné dodržiavať dilatačné polia a odporúčame povrchovú úpravu.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.bat estrich

V 25 kg papierových obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia