Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbat estrich

weberbat estrich
weberbat estrich

Výhody produktu

  • hrúbka vrstvy 10-40 mm
  • pevnosť v tlaku 20 MPa
  • pochôdznosť po 24 hod. 

Jemný cementový poter na vytváranie nových a opravy existujúcich cementových poterov.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Podlahová hmota je určená na vykonávanie vnútorných pripojených pochôdznych poterov. Tvorí podkladnú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh a slúži ako vyrovnávacia vrstva v suchom i vlhkom neagresívnom prostredí. 

 

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

weberbat estrich 20 MPa:
20kg/1m2/10mm brúbka

Zloženie / technické údaje

Hmota na báze anorganických spojív a kremenného piesku.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad (betón) musí byť zbavený prachu, nečistôt, mastnoty a nesmie byť zmrznutý. Pred nanesením zmesi odporúčame podklad zdrsniť a dôkladne navlhčiť. Pri nedostatočnom navlhčení sa môže betónový poter v dôsledku rýchleho odsatia vody odtrhnúť od podkladu. Na zvýšenie prídržnosti k podkladu je nutné aplikovať penetračný náter weber.betonkontakt.

Podkladný náter
Na penetráciu podkladu pred aplikáciou zmesi používame riedený roztok nefarbenej disperzie s vodou v pomere 1:5 – 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. V prípade vyššej nasiakavosti je odporúčané vykonať ešte jednu penetráciu.

Podmienky na spracovanie
Teplota ovzdušia pri aplikácii musí byť od + 5°C do + 30°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod + 5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Miešačka s nútených miešaním, murárska lyžica, lata (odporúčame vibračnú), vodováha, antikorové hladidlo.

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  1. Do miešačky sa najskôr nadávkuje čistá voda a za stáleho miešania sa nasýpa suchá zmes (pomer 3,7 l vody na 1 vrece). Hmota sa mieša cca 5 minút. Prípadné dodatočné pridanie vody robíme pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu mala požadovanú konzistenciu.
  2. Hmota sa nanáša na pripravený podklad (prípadne do zarovnávacích líšt), aplikačná hrúbka vrstvy je 10-40 mm.
  3. Povrch sa zarovná do roviny sťahovacou latou alebo vibračnou lištou s následným zahladením povrchu hladidlom. Podľa prostredia, kde bola zmes aplikovaná, sa robí jej ošetrovanie (kropenie vodou). Podlaha je pochôdzna po 24 hodinách. Pri veľkých plochách je nutné dodržiavať dilatačné polia a odporúčame povrchovú úpravu.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.bat estrich

V 25 kg papierových obaloch.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia