Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.bat rapid

weber.bat rapid
weber.bat rapid

Výhody produktu

  • min. hrúbka 15 mm
  • max. hrúbka 100 mm
  • pochôdznosť po 2 hod.
  • zaťažiteľnosť po 24 hod.
  • vyhodný na podlahové kúrenie

Jednozložkový rýchlotvrdnúci betónový poter na báze cementu pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Max. veľkosť zrna 4 mm.

Vlastnosti výrobku

Použitie

weber.bat rapid je možné aplikovať ručne alebo strojovo na rôzne podklady v bytovej aj priemyselnej výstavbe a vytvára nosný podklad pod všetky bežné podlahové krytiny (okrem drevených parkiet a vlysov). Vhodný iba pre inetriéri.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

weber.bat rapid (BP43525):
20 kg/m2/pri hrúbke 1 cm

Zloženie / technické údaje

Reakcia na oheň: A1n
Uvoľňovanie nebezpečných látok: CT
Priepustnosť vody: NPD
Priepustnosť vodnej pary: NPD
Pevnosť v tlaku: C30
Pevnosť v ťahu za ohybu: F6
Odolnosť proti obrusu:NPD
Zvuková izolácia: NPD
Zvuková pohltivosť: NPD
Tepelný odpor: NPD

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad (betón) musí byť zbavený prachu, nečistôt, mastnoty a nesmie byť zmrznutý. Pred nanesením zmesi odporúčame podklad zdrsniť a dôkladne navlhčiť. Pri nedostatočnom navlhčení sa môže betónový poter v dôsledku rýchleho odsatia vody odtrhnúť od podkladu. Na zvýšenie prídržnosti k podkladu je nutné aplikovať penetračný náter weber.betonkontakt.

Podkladný náter
Na penetráciu podkladu pred aplikáciou zmesi používame riedený roztok nefarbenej disperzie s vodou v pomere 1:5 – 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. V prípade vyššej nasiakavosti je odporúčané vykonať ešte jednu penetráciu.

Podmienky na spracovanie
Teplota ovzdušia pri aplikácii musí byť od + 5°C do + 30°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod + 5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Miešačka s nútených miešaním, murárska lyžica, lata (odporúčame vibračnú), vodováha, antikorové hladidlo.

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

Po premiešaní je doba realizácie 20 minút. Weber.bat rapid sa na podklade  upraví dreveným alebo nerezovým hladidlom v hrúbke od 15 do 100 mm v jednom pracovnom kroku. Povrch sa zarovná do roviny sťahovacou latou, alebo vibračnou lištou s následným zahladením povrchu hladidlom. Podľa prostredia a teploty  kedy bola zmes aplikovaná sa vykonáva ošetrovanie jej povrchu (kropenie vodou po dobu 24 hod). Podlaha je pojazdná po 24 hodinách. Nie je určená ako konečná povrchová úprava.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.bat estrich

V 25 kg papierových obaloch. Paletové množstvo 1050 kg.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.