Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webersuchý betón

webersuchý betón
webersuchý betón

Výhody produktu

Suchá betónová zmes pre ručné spracovanie.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Používa sa na bežné betonárske práce.

Technické údaje

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Do miešačky sa najskôr nadávkuje čistá voda (5 l na 25 kg) a za stáleho miešania sa nasýpa suchá zmes. Hmota sa mieša cca 5 minút. Prípadné dodatočné pridanie vody robíme pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu mala požadovanú konzistenciu. Povrch sa zarovná do roviny sťahovacou latou alebo vibračnou lištou s následným zahladením povrchu hladidlom. Podľa prostredia, kde bola zmes aplikovaná, sa robí jej ošetrovanie (kropenie vodou).

Suchá zmes, podobne ako iné stavebné materiály obsahujúce cement, môže mať pri zanedbaní osobnej hygieny nepriaznivý vplyv najmä na pokožku a sliznice. Pri práci chráňte ruky rukavicami, pri príprave zmesi chráňte oči okuliarmi alebo ochranným štítom, dýchacie orgány respirátorom. Na hmotu bolo vydané Prehlásenie o zhode. Bol vystavený Bezpečnostný list - výstražný symbol - Xi - dráždivý.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.suchý betón

V 25 kg papierových obaloch, 42 ks = 1050 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia