Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Samonivelizačné hmoty (3)

Samonivelizačné hmoty slúžia na presné vyrovnanie podkladu, úprav vlastností podláh, úpravu výškovej úrovne podláh. Tvoria podklad pre ďalšie vrstvy prípadne v niektorých prípadoch môžu fungovať ako finálna povrchová úprava. Výber správneho typu samonivelizačnej hmoty záleží od prostredia kde bude materiál zabudovaný a od typu krytiny ktorá bude na pripravenú vrstvu kladená. Samonivelizačné hmoty rozdeľujeme podľa materiálového zloženia na cementové, anhydritové a epoxidové. Tieto hmoty sú určené výlučne do interiérového prostredia.

weberfloor 4610

weberfloor 4610

Finálna podlahová samonivelizačná hmota do priemyselných objektov. Aplikačná vrstva 4-15 mm. Pochôdznosť už po 1 hodine.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

webernivelit

webernivelit

Jednozložková samonivelačná interiérová podlahová hmota na báze cementu pre hrúbku 1-15 mm.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberfloor 4150

weberfloor 4150

Vysokokvalitná samonivelačná podlahová hmota s vysokou tekutosťou, aplikovateľná v hrúbke 2-30 mm.

Komparátor Odstrániť komparátor