Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4150

weberfloor 4150
weberfloor 4150

Výhody produktu

  • vysoké zaťaženie - pevnosť v tlaku 25 MPa
  • hrúbka vrstvy 2 - 30 mm
  • rýchlotuhnúca, pochôdznosť po 2 - 4 hodinách

Samonivelačná modifikovaná cementová hmota

Vlastnosti výrobku

Použitie

weberfloor 4150 je možné aplikovať ručne alebo strojovo na rôzne podklady v bytovej aj priemyselnej výstavbe a vytvára nosný podklad pod všetky bežné podlahové krytiny (okrem drevených parkiet a vlysov). Iba pre interiéry.

Farebné odtiene

Vyrába sa v šedej farbe.

Spotreba

weberfloor 4150 (WF4150):
1,5 kg/m2/1 mm

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
cementová podlahová vyrovnávajúca hmota, modifikovaná polymérmi, hrúbka vrstvy medzi 2-30 mm, CT-C25-F5 podľa normy EN 13813.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
weberfloor 4150 môže byť aplikovaný na nasledujúce podklady:
Cementový poter, beton, anhydritový poter a dlaždice.
Podlkad musí byť pevný, nosný, suchý a zbavený prachu a nečistôt
(prach a rôzne zbytky materiálu musia byť odstránené napr.
vysavačom).
Všetky látky, ktoré narúšajúce priľnavosť je potrebné odstrániť napr.
brúsením, frézovaním a pod. Glazúrované dlaždice sa zásadne
prebrusujú brúsnym materiálom.
Podklad by mal vykazovať priľnavosť materiálu k povrchu minimálne
1,0N/mm2. Pripravenú povrchovú plochu penetrovať podľa doporučenia
systému weber. Pri silne nasiakavých podkladoch
odporúčame aplikovať penetračný náter dva krát. Pri mokrom
podklade použite najskôr hydroizoláciu. Väčšie nerovnosti (>30 mm)
je možné vyrovnať napr. weberniv plus.

Podmienky na spracovanie
Pred spracovaním materiálu treba odhadnúť reálnu potrebu vyrovnania.
Pri vytváraní dilatácií je potrebné dbať na geometriu priestoru,
ďalej je potrebné rešpektovať existujúce dilatačné špáry. Pri použití
u plávajúcich konštrukcií a pri podlahovom kúrení treba oddeliť všetky
zvislé stavebé diely okrajovými izolačnými pásmi s minimálnou hrúbkou
10 mm.
Ak sa materiál nanáša pumpou, nemala by max. šírka pracovnej
plochy presahovať 6 až 8 m. Pri prekročení tejto šírky, je treba
vymedziť hranice poľa samolepiacimi lištami. Po zaliatí sa povrch
vyhladí špachtľou, ozubenou stierkou alebo hladidlom. U tenkých
vrstiev do cca 6mm je možné čerstvý povrch opracovať ostnatým
valcom.
Čerstvo nanesené plochy je potrebné chrániť pred prievanom,
priamym slnečným žiarením a teplom. Akonáhle je možná pochôdznosť
plochy, je potrebné priestor s nanesenou hmotou
riadne prevetrať. Teplota vo vnútri priestoru a podlahy musí byť
počas nanášania a ďalší týždeň minimálne 10 °C. Počas prvých
dvoch dňoch sa nesmie používať zvlhčovač vzduchu.

Náradie
Stierka, špirálové miešadlo, nádoba na miešanie, vŕtačka, antikorové
hladidlo, valček.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď po skončení prác
očistiť vodou.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.floor 4150

V 25 kg papierových obaloch, 42 ks - 1050 ks/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych nádobách pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia