Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4610

weberfloor 4610
weberfloor 4610

Novinka

Výhody produktu

  • vysoké zaťaženie - pevnosť v tlaku 35 MPa
  • vysoká pevnosť v ťahu za ohybu 10MPa
  • hmota určená na priemyselné podlahy bez nutnosti ďalšej povrchovej úpravy

Samonivelačná modifikovaná cementová hmota pre vysokú záťaž bez nutnosti ďalšej povrchovej úpravy.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Weberfloor 4610 je samonivelizačná cementová podlahová hmota určená  pre priemyselné podlahy bez nutnosti ďalšej povrchovej úpravy. Vďaka vysokému zaťaženiu je hmota určená  predovšetkým pre priemyselné plochy,  ktoré budú následne zaťažované manipulačnou technikou. Je vhodná do skladov, výrobných hál vrátane priestorov pre zváranie a brúsenie. V prípade použitia v priestoroch v ktorých sa zváranie a brúsenie vykonáva, nie je možné hmotu povrchovo upraviť epoxidovými nátermi alebo inými požiarne nevhodnými nátermi.
V prípade potreby väčšej chemickej alebo mechanickej odolnosti a pre odstránenie zbytkovej nasiakavosti sa vyzretá hmota môže ošetriť epoxidovými nátermi rady webersys epox.

Nie je vhodná pre vyrovnávanie dreva, drevotrieskových a OSB dosiek.

Spotreba

1,7 kg/1 m²/hr. 1 mm

Zloženie / technické údaje

Jednozložková samonivelizačná hmota na báze cementu a modifikujúcich prísad pre vnútorné použitie pre strednozáťažové plochy.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad pred aplikáciou weberfloor  4160 musí byť suchý, pevný, nosný, vyzretý, zbavený všetkých voľných častíc (prach, olej, mastnota a pod.).  Všetky látky ktoré môžu znížiť prídržnosť samonivelizačnej hmoty k podkladu je nutné prebrúsiť, vyfrézovať, alebo otryskať. Výsledná súdržnosť podkladu musí byť minimálne 1,5 MPa. Podklad sa pred aplikáciou musí  napenetrovať penetračným náterom podľa nasiakavosti.  Pokiaľ sa v podklade nachádzajú výtlky alebo veľké nerovnosti treba ich pred aplikáciou samonivelizačnej hmoty vyrovnať buď  lokálne weber.bat opravnou hmotou, alebo celoplošne samonivelizačnou hmotou weberfloor 4602, ktorá zaistí vyrovnanie aj v prípade s požadovanou hrúbkou nad 15 mm.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu vzduchu aj materiálu nesmie klesnúť pod +10°C. Práce spojené s aplikáciou (miešanie)   nesmieme  vykonávať po 10°C. Pri spracovaní sa musíme vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhka a prievanu.

Pri teplotách vzduchu a podkladu pod 10°C a nad 25°C a pri očakávaných mrazoch výrobok nepoužívame.

Náradie
Stierka, špirálové miešadlo, nádoba na miešanie, vŕtačka, M-tec Duomix 2000 s frekvenčným meničom, nerezové  antikorové hladidlo, odvzdušňovací valec.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď po skončení prác prác očistiť vodou.

Aplikácia

Popis ručného spracovania
Hmotu pripravíme postupným vmiešaním 1 balenia (25 kg) do 5 litrov čistej, studenej vody pomocou miešadla. Väčší objem vody ako je predpísaný negatívne ovplyvňuje  deklarované vlastnosti samonivelizačnej hmoty a zvyšuje možnoť vzniku trhlín, „šlemu“ a podobne. Hmotu miešame cca 2 minúty, necháme krátko odležať (3-5 minút) a potom ešte raz krátko premiešame a vylejeme na pripravený podklad.  Doba spracovateľnosti je 15-20 minút.

Popis strojného spracovania
Strojové spracovanie weber.floor 4610 vykonávame M-tec Duomix 2000 s frekvenčným meničom. Pre stroj je nutné zabezpečiť príslušné elektro pripojenie a pripojenie do vodovodného systému s čistou studenou vodou. Hodinový prietok vody nastavíme na miešacom zariadení na cca 850 litrov. Pomocou rozlivovej súpravy potom vykonáme test tak, aby hodnota rozlivu na kruhovej rozlivovej súprave bola 220-240 mm. V priebehu prác pravidelne opakujeme test konzistencie aplikovanej hmoty. Optimálna dĺžka hadíc napojených na miešacie zariadenie je 40m.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.nivelit

V 25 kg papierových obaloch, 42 ks - 1050 ks/paleta.

Skladovanie

V neporušených originálnych obaloch v suchých priestoroch minimálne 6 mesiacov.  Dátum výroby viď potlač na obale.