Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.nivelit

weber.nivelit
weber.nivelit

Výhody produktu

  • suchá zmes, mieša sa s vodou
  • pochôdznosť po minimálne 24 hod.
  • vhodná na podlahové kúrenie
  • pre hrúbku vrstiev 2 - 15 mm
  • trieda pevnosti P2

Jednozložková samonivelizačná podlahová hmota na báze cementu na vnútorné použitie.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na spoľahlivé vyrovnanie podkladov v interiéri. Mieša sa len s čistou vodou. Nie je určená ako konečná povrchová úprava. Pre hrúbky 2 - 15 mm, na vyrovnanie stabilných podkladných vrstiev (potery, betón), na použitie ako podkladná vrstva pod konečnú povrchovovú úpravu (PVC, koberce, plávajúce podlahy).
Nevhodná na celoplošné lepenie drevených parkiet.

Farebné odtiene

Vyrába sa v sivej farbe.

Spotreba

weber.nivelit (M635):
cca 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky

Zloženie / technické údaje

Hmota na báze anorganických spojív a kremenného piesku, s veľmi dobrými nivelačnými vlastnosťami, ľahko spracovateľná, v krátkom čase pochôdzná.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť suchý (max. 3 % vlhkosti), dostatočne vyzretý, pevný nepohyblivý, bez trhlín. Povrchové vrstvy sa nesmú odlupovať. Podklad zbavte prachu, mastnôt a nečistôt. Vhodnými podkladmi sú betónové mazaniny, cementové potery a povrchy železobetónových dielcov. V závislosti na type podkladu a jeho kvalite je potrebné použiť špeciálny penetračný náter.

Podmienky na spracovanie
Teplota vzduchu pri nanášaní musí byť od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmie byť nižšia než +5C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, silnému prúdeniu vzduchu a pôsobeniu ohrevu. Nanesená vrstva nesmie byť v priebehu 24 hodín po spracovaní vystavená mrazu. Po diagnostike podkladu sa podklad zbaví nečistôt a aplikuje sa penetračný náter podľa typu podkladu:
Pre nasiakavé povrchy: weber.betonkontakt riedený vodou v pomere 1:5 - 1:8.
Pre nenasiakavé povrchy: weber.bond primer.

Náradie
Stierka, špirálové miešadlo, nádoba na miešanie, vŕtačka, antikorové hladidlo, valček.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď po skončení prác prác očistiť vodou.

Aplikácia

  1. Podlahová hmota weber.nivelit sa pripraví vmiešaním 1 vreca (25 kg) suchej zmesi do 6 l vody. Mieša sa pomocou miešadla s nízkymi otáčkami do homogénnej zmesi bez hrudiek. Po 2-3 minútach znovu premiešať. Rozmiešaná zmes musí byť spracovaná do 15 minút.
  2. Rozmiešanú hmotu vylejeme na podklad a rozotrieme stierkou alebo hladidlom. V jednom pracovnom procese je možné naniesť hmotu do maximálnej hrúbky 15 mm.
  3. Pri použití penetrácie (spojovací mostík, obmedzenie nasiakavosti) sa musí weber.nivelit naniesť, ešte kým je penetrácia v polosuchom stave (2-4 hodiny). Pri dorovnávaní hmoty sa použije oceľové hladidlo, prípadne prevzdušňovací valček.

UPOZORNENIE:
Pri aplikácii weber.nivelit na podlahové kúrenie je potrebné prísne dodržiavať pokyny výrobcu týkajúce sa postupného nábehu podlahového kúrenia a nábehových teplôt (odporúčané expertami +1°C sa rovná 1 deň nábehu).
Odporúčame nevrstviť!

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.nivelit

V 25 kg papierových obaloch, 42 ks - 1050 ks/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych nádobách pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia