Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sanačné systémy

sanácia starého muriva a betónových konštrukcií

Prehľad produktov a systémov

Sanačné systémy na vlhké murivo

Sanačné systémy na vlhké murivo (3)

Systémy vhodné na rekonštrukciu silno zavlhnutého a zasoleného muriva

Sanačné systémy na betónové konštrukcie

Sanačné systémy na betónové konštrukcie (5)

Sanácia betónových konštrukcií a preventívna ochrana


TOP produkty

weber.san WTA

weber.san WTA

Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva.

weber.san evoluzione

weber.san evoluzione

Jednovstvová sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva v exteriéri a v interiéri.

weber.san presto

weber.san presto

Sanačný systém vhodný na sanáciu vlhkých a zasolených murív v exteriéri a v interiéri.

weber.rep ochrana

weber.rep ochrana

Prášková cementová malta so syntetickými prísadami určená na ochranu konštrukcie pred koróziou.

Všetky naše Sanačné systémy riešenia