Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sanačné systémy

sanácia starého muriva a betónových konštrukcií

Technická životnosť stavieb je celková životnosť stavebného diela pri bežnej údržbe. V stavebnej praxi často nastávajú situácie keď je potrebné vykonať neštandardné zásahy do stavebných konštrukcii - sanáciu stavieb, napríklad z dôvod vzniku havarijnej situácie, poruchy stavby alebo živelnej pohromy.

Prostriedky na sanácie stavieb patria medzi špeciálne materiály vďaka ktorým sa dosiahne požadovaný zdravý stav stavby. Takéto materiály je potrebné používať pri renováciách, obnovách, rekonštrukciách bežných stavebných diel ale najmä v prípade zásahov do historických budov, kde sa vyžadujú nadštandardné technické vlastnosti použitých materiálov pre sanáciu týchto objektov.

Sanácia vlhkých a mokrých stavieb

Sanačné systémy sú vysoko účinné pri zabránení problémov s vlhkosťou, vápennými výkvetmi, opadávajúcou omietkou. Sanačnými systémami je možné sanovať následky nesprávne vytvorených technických návrhov alebo zlých realizácii týchto stavieb a muriva.   

Sanácia stavby - rady a tipy

Prehľad produktov a systémov

Sanačné systémy na vlhké murivo

Sanačné systémy na vlhké murivo (3)

Systémy vhodné na rekonštrukciu silno zavlhnutého a zasoleného muriva

Sanačné systémy na betónové konštrukcie

Sanačné systémy na betónové konštrukcie (5)

Sanácia betónových konštrukcií a preventívna ochrana


TOP produkty

webersan WTA

webersan WTA

Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva.

webersan evoluzione

webersan evoluzione

Jednovstvová sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva v exteriéri a v interiéri.

webersan presto

webersan presto

Sanačný systém vhodný na sanáciu vlhkých a zasolených murív v exteriéri a v interiéri.

weberrep ochrana

weberrep ochrana

Prášková cementová malta so syntetickými prísadami určená na ochranu konštrukcie pred koróziou.

Všetky naše Sanačné systémy riešenia