Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako postupovať pri obnove starého muriva so známkami poškodenia vlhkosťou a soľou?

Voda vniká do muriva vplyvom chýbajúcej alebo porušenej izolácie, alebo povrchovej úpravy. Jedna z najčastejších škôd spôsobených vlhkosťou muriva sú vlhkostné mapy so soľnými výkvetmi. Zo začiatku pôsobia mapy len neesteticky, ale ďalšie poruchy na seba nenechajú dlho čakať.

Problém

Príprava podkladu

Starú, vlhkú a zasolenú omietku je treba odstrániť do výšky min. 80 - 100 cm nad viditeľnú hranicu vlhkosti. Okopanú omietku je treba ihneď odstrániť z pracovného priestoru.

Škáry v murive sa vyškriabu do hĺbky 1-2 cm a murivo sa očistí kefou.

Omytie (navlhčenie) vodou sa robí pred nahodením nástreku.

Na zvýšenie stability muriva je možné vyškriabané škáry nahradiť inou omietkou s požadovanými parametrami alebo priamo vyplniť sanačným nástrekom.

Vyrovnanie nerovností sa robí už priamo sanačnou omietkou, do ktorej vkladáme úlomky priepustného materiálu ako sú úlomky tehlových škridiel a tehál. Nesmieme používať úlomky betónu a betónových škridiel. Podklad sa môže tiež vyrovnať domurovaním na vápenno-cementovú maltu.

Při vyrovnávaní väčších nerovností omietkou je treba omietku vystužiť oceľovou sieťou.

Poznámka: Realizácia sanačných omietok viď technické listy.

Stopy po vlhkosti sa môžu objaviť aj po silnom daždi. Tie ale neznamenajú vážnu hrozbu pre fasádu, ak je už ochránená vodoodpudzujúcou povrchovou úpravou.

Riešenie

Aplikácia

Na pripravený podklad aplikujeme podkladný nástrek (weber.san WTA 100 – 50% pokrytie plochy, weber.san presto 100– 100% pokrytie plochy). Sanačná omietka se nahadzuje po vyzretí sanačného podkladu.

weber.san presto 200 / weber.san WTA 200 sa rozmiešava s čistou vodou (cca 12 – 13 na 1 vrece). Do čistej miešačky dáme cca 10 litrov vody na 1 vrece a podľa potreby pridáme ďalší. Dodatočné pridávanie robíme pomaly a opatrne tak, aby bola malta na konci miešacieho cyklu plasticky tuhá. Čas miešania je najmenej 3 minúty a najviac 7 minút.

Vlastná sanačná omietka sa robí približne po 3 dňoch. V deň spracovania je treba podklad dôkladne, rovnomerne navlhčiť. Pri vysokých teplotách a veternom počasí je navlhčenie tiež potrebné bezprostredne pred začatím práce.

Sanačná omietka sa nanáša vo vrstve najmenej 3 cm, pri silnejších vrstvách sa robí nanášanie dvojvrstvovo – mokrá do mokrej a záverom sa stiahne a zarovná latou. Sanačná omietka sa ukončí cca 2 cm nad terénom v celej hrúbke.

Po jednom až dvoch dňoch (podľa počasia) sa po dobrom navlhčení na túto omietkovú vrstvu nahodí ešte jedna vrstva sanačnej omietky hrubej 0,5 cm a záverom sa za vlhka uhladí hladidlom. Na dosiahnutie zvlášť hladkého náterového podkladu sa nanesie po 2–4 dňoch 3–4 mm hrubá vrstva jemnej omietky weber.san presto 300.

Ak nemá byť účinok sanačnej omietky negatívne ovplyvňovaný, na vonkajšie plochy na vytváranie štruktúry a farebného tónovania smú byť použité len silikátové alebo silikónové omietky hrubé 1–1,5 mm, silikátové, silikónové nátery alebo náter weber.ton redis F. V interiéri použijeme weber.lor mineral bez penetrácie. Pred nanášaním musí byť sanačná omietka dobre zatvrdnutá a celkovo vyschnutá (cca po 3 týždňoch).

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

webersan WTA

Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva.

webersan presto

Sanačný systém vhodný na sanáciu vlhkých a zasolených murív v exteriéri a v interiéri.