Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sanačné analýzy

Spoločnosť Saint-Gobain Weber Vám v oblasti sanačných systémov ponúka nasledovnú službu:

Sanačné analýzy

Sanačné analýzy

Na základe vzoriek muriva odobratých priamo na stavbe spracujeme analýzu stavu zavlhnutia a zasolenia muriva. Navrhneme najvhodnejší systém sanácie pomocou sanačných systémov Weber.

Cena návrhu je 76,35 € bez DPH. V prípade odberu materiálu je táto služba bezplatná.