Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Produkty

Weber - Terranova Vám ponúka širokú škálu možností v oblasti technických mált a sanačných systémov.

Vyberte jeden z nižšie uvedených produktov, čím získate kompletný prehľad vlastností a výhod daného produktu, ako aj všetky dôležité technické a aplikačné informácie.

webersan WTA

webersan WTA

Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva.

Komparátor Odstrániť komparátor

webersan evoluzione

webersan evoluzione

Jednovstvová sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva v exteriéri a v interiéri.

Komparátor Odstrániť komparátor

webersan presto

webersan presto

Sanačný systém vhodný na sanáciu vlhkých a zasolených murív v exteriéri a v interiéri.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberrep ochrana

weberrep ochrana

Prášková cementová malta so syntetickými prísadami určená na ochranu konštrukcie pred koróziou.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberrep vysprávka H

weberrep vysprávka H

Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými pojivami určená na hrubé reparácie betónu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberrep vysprávka J SV

weberrep vysprávka J SV

Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými pojivami určená na jemné a drobné vyrovnávanie betónu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberrep povrch

weberrep povrch

Vyrovnávacia malta na betón určená na jemné a celoplošné vysprávky betónových konštrukcií.

Komparátor Odstrániť komparátor

SHC hydrofóbny náter

SHC hydrofóbny náter

Vodoodpudzujúci impregnačný prostriedok na silikónovej báze, pripravený na okamžité použitie.

Komparátor Odstrániť komparátor