Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Produkty

Weber - Terranova Vám ponúka širokú škálu produktov špeciálne určených na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva a v časti Problém - riešenie podrobný návod ako na vlhký dom.

Správnym výberom nami ponúkaných technických a sanačných mált máte možnosť kvalitne ošetriť poruchy ktoré znižujú hodnotu stavby a jej užívateľský komfort. 

webersan WTA

webersan WTA

Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva.

Komparátor Odstrániť komparátor

webersan evoluzione

webersan evoluzione

Jednovstvová sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva v exteriéri a v interiéri.

Komparátor Odstrániť komparátor

webersan presto

webersan presto

Sanačný systém vhodný na sanáciu vlhkých a zasolených murív v exteriéri a v interiéri.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberrep ochrana

weberrep ochrana

Prášková cementová malta so syntetickými prísadami určená na ochranu konštrukcie pred koróziou.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberrep vysprávka H

weberrep vysprávka H

Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými pojivami určená na hrubé reparácie betónu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberrep vysprávka J SV

weberrep vysprávka J SV

Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými pojivami určená na jemné a drobné vyrovnávanie betónu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberrep povrch

weberrep povrch

Vyrovnávacia malta na betón určená na jemné a celoplošné vysprávky betónových konštrukcií.

Komparátor Odstrániť komparátor

SHC hydrofóbny náter

SHC hydrofóbny náter

Vodoodpudzujúci impregnačný prostriedok na silikónovej báze, pripravený na okamžité použitie.

Komparátor Odstrániť komparátor

Zavlhnuté steny a stavby

Nežiadnúca vlhkosť muriva je často dôsledkom vysokého veku stavby, zmeny okolitých základových podmienok, nesprávneho konštrukčného riešenia základov prípadne chybnej realizácie hydroizolácie základov. Nežiadúcimi vplyvmi vzlínajúcej vlhkosti sú poškodené nosné murivo a povrchové úpravy stien. Dochádza k odparovaniu vlhkosti z muriva do interiéru, tvorbe plesní, prenosu solí a minerálov a následnému mechanickému a estetickému poškodzovaniu povrchov

Stratégie pre ochranu betónu

Príčin vzniku chýb v betónových konštrukciách je mnoho. Z tohto dôvodu je potrebné dôkladne identifikovať takéto chyby a následne odstrániť príčiny poruchy. Následne prichádza na rad samotná sanácia betónových konštrukcii sanačnými maltami určenými na sanáciu betónových konštrukcii.

Potrebujete poradiť čo so zavlhnutou stenou, skorodovaným betónom?