Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sanačné systémy na betónové konštrukcie (5)

weber.rep ochrana

weber.rep ochrana

Prášková cementová malta so syntetickými prísadami určená na ochranu konštrukcie pred koróziou.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.rep vysprávka H

weber.rep vysprávka H

Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými pojivami určená na hrubé reparácie betónu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.rep vysprávka J

weber.rep vysprávka J

Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými pojivami určená na jemné a drobné vyrovnávanie betónu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.rep povrch

weber.rep povrch

Vyrovnávacia malta na betón určená na jemné a celoplošné vysprávky betónových konštrukcií.

Komparátor Odstrániť komparátor

SHC hydrofóbny náter

SHC hydrofóbny náter

Vodoodpudzujúci impregnačný prostriedok na silikónovej báze, pripravený na okamžité použitie.

Komparátor Odstrániť komparátor