Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sanačné systémy na betónové konštrukcie (5)

Betón patrí medzi najpoužívanejšie a najrozšírenejšie stavebné materiály. Svoje uplatnenie nájde pri výstavbe budov alebo technických stavieb. Betón sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvácnosťou. Napriek tomuto faktu sa v praxi stretávame s nutnosťou potreby obnovy, sanácie betónových konštrukcii z dôvodu nedostatočnej technickej funkčnosti. Nezriedka sa jedná o sanovanie betónových konštrukcii ktoré tvoria nosné časti stavebných diel. Z tohto dôvodu je obzvlášť potrebné navrhnúť správne sanačné materiály a dodržať odporúčaný postup sanácie betónových konštrukcií.

weberrep ochrana

weberrep ochrana

Prášková cementová malta so syntetickými prísadami určená na ochranu konštrukcie pred koróziou.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberrep vysprávka H

weberrep vysprávka H

Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými pojivami určená na hrubé reparácie betónu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberrep vysprávka J SV

weberrep vysprávka J SV

Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými pojivami určená na jemné a drobné vyrovnávanie betónu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberrep povrch

weberrep povrch

Vyrovnávacia malta na betón určená na jemné a celoplošné vysprávky betónových konštrukcií.

Komparátor Odstrániť komparátor

SHC hydrofóbny náter

SHC hydrofóbny náter

Vodoodpudzujúci impregnačný prostriedok na silikónovej báze, pripravený na okamžité použitie.

Komparátor Odstrániť komparátor

Ako na ochranu betónových konštrukcií?

Na udržanie mechanických vlastností a predĺženie životnosti betónových konštrukcií je nutné používať ochranné nátery na betón. Takáto ochrana zahŕňa tvorbu súvislej izolačnej vrstvy oddeľujúcej betón od okolitého prostredia. Tým je možné úplne oddeliť betónovú konštrukciu od pôsobenia vody - použitím impregnačných prostriedkov na ochranu betónu, korozívnych plynov (vrátane CO2), chloridov a ďalších látok. Podmienkou správnej funkcie ochrany je jej dobrá priľnavosť na podklad a kontinuita. Produkty z radu Weber-Terranova na sanáciu betónových konštrukcií tieto podmienky spĺňajú. Použité hydraulické spojivá, s prísadami syntetických živíc, sa starajú o to, aby bola medza pevnosti v ťahu vyrovnaná a tým nedochádzalo k vzniku trhlín.

Sanácia betónových konštrukcií môže byť nutná aj kvôli korózii z týchto dôvodov

  • vysoká pórovitosť a priepustnosť betónu nižšej kvality
  • nekvalitná alebo nedostatočná krycia vrstva betónu,
  • stav betónu, prípadne vytváranie trhlín, dominantný smer vetra a trvanie expozície,
  • nesprávne tuhnutie a tvrdnutie,
  • rýchle odparovanie a vylučovanie vody alebo tvorba dutín, spôsobované nedostatočným alebo príliš vysokým zhutňovaním pri aplikácii betónu,
  • pohyb výstuže pri aplikácii betónu,
  • chyby v projektovej dokumentácii konštrukcie,

Stratégie pre ochranu betónu

Príčin poškodenia betónových konštrukcií, ako už bolo uvedené, je mnoho. Pre všetky postupy opráv a sanácie betónových konštrukcié je potrebné odborne vyškolený personál. Často sa používali iba vylepšovacie stratégie pre krátkodobé kozmetické opravy, bez riešenia vlastnej príčiny problému. Produkty Weber-Terranova, na sanáciu betónových povrchov a konštrukcií, problémy s koróziou betónu nezakrývajú, ale riešia.

Potrebujete poradiť čo so zavlhnutou stenou, skorodovaným betónom?