Weber Saint-Gobain - Official website of the company

SHC hydrofóbny náter

SHC hydrofóbny náter
SHC hydrofóbny náter

Výhody produktu

  • dlhodobá ochrana zvislých konštrukcií proti vode a vlhkosti
  • ošetrené plochy sú umývateľné vodou
  • vysoká priepustnosť vodných pár

Vodoodpudivý impregračný náter na zvislé konštrukcie.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na hydrofobizáciu fasád, najmä na náveterných stranách a ako ochrana pred účinkami soľných roztokov.

Farebné odtiene

Bezfarebný náter.

Spotreba

SHC hydrofóbny náter: 0,25 kg/m2

Zloženie

Silikónová živica, organické rozpúšťadlá (horľavina).

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad, ktorý bude impregnovaný, musí byť očistený od prachu a nečistôt. Voľné a ľahko sa odlupujúce čiastočky materiálu musia byť odstránené a všetky trhliny zatmelené. Pred vlastným nanesením SHC hydrofóbneho náteru musí byť plocha suchá.

Podmienky na spracovanie
Hmota sa môže aplikovať v rozpätí teplôt od +5°C až do +25°C.

Pokyny na spracovanie
Dobre rozmiešaný a nezriedený SHC hydrofóbny náter sa najlepšie nanáša striekaním alebo natieraním. Náter musí byť rovnomerný. Tam, kde sa vyskytujú vlasové trhliny, je treba dbať na to, aby náter mohol dobre preniknúť do povrchu. Vzhľadom na to, že náter obsahuje horľavé rozpúšťadlá, musí sa jeho spracovaniu venovať zodpovedajúca starostlivosť a pozornosť.

Náradie
Striekacia pištoľ, štetec (musí byť s prírodným vlasom, umelé štetiny sa rozpúšťajú).

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

SHC hydrofóbny náter

V 5 l  PE obale.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia