Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberrep ochrana

weberrep ochrana
weberrep ochrana

Výhody produktu

  • ochrana betónu
  • ochrana oceľovej výstuže pred koróziou
  • zlepšenie priľnavosti reprofilačných mált
  • obsahuje PP vlákna

Ochranný náter na ochranu výstuže v betóne pred koróziou a pre lepšiu priľnavosť mált.

Prášková cementová malta so syntetickými prísadami určená na ochranu betónovej konštrukcie pred koróziou.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na ochranu výstuže v betóne pred koróziou a ako produkt na zvýšenie priľnavosti vyrovnávacích mált ku výstuži, resp. na pripravenom povrchu opravovaného betónu.

Farebné odtiene

Sivá.

Spotreba

weberrep ochrana: 0,4 kg/m2 (dva nátery)

Zloženie

Cement, minerálne plnivá a prísady na vylepšenie vlastností hmoty.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad na nanášanie adhézneho náteru musí byť poriadne očistený od všetkých nečistôt, voľných častíc a oceľ musí byť zbavená všetkej korózie.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a ovzdušia nesmie klesnúť pod +5°C. Je treba zabrániť priamemu pôsobeniu dažďa, silného vetra a slnečného žiarenia.

Pokyny na spracovanie
Weber.rep ochrana betónu sa rozriedi čistou vodou do konzistencie hustého cesta, potom sa pomalým pridávaním vody a za stáleho miešania dosiahne konzistencia vhodná na natieranie. Odporúčané množstvo vody je cca 0,25 l na 1 kg suchej zmesi. Riadne očistená, opieskovaná oceľová výstuž sa po celej ploche dôkladne natrie adhéznym náterom. Betónový podklad musí byť pred nanášaním dokonale navlhčený, bez prachu, nenosných častí a bez mastných miest. Adhézny náter sa nanáša štetcom na podklad. Pri následnom krytí výstuže vyrovnávacou maltou sa musí v závislosti na poveternostných a teplotných podmienkach okolia dodržať časový odstup na zavädnutie náteru cca 30 – 40 minút. V prípade, že na sanáciu použijeme nástrekovú maltu, ktorú nanášame strojovou omietačkou, sa nanášanie robí bezprostredne po natretí podkladu adhéznym náterom.

Náradie
Vedro, miešačka, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke, štetec, oceľová kefa.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

Praskova cementova malta na ochranu betonu

weberrep ochrana betónu sa dosáva v 2kg PE obale a v 7kg papierovom obale.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia