Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberrep povrch

weberrep povrch
weberrep povrch

Výhody produktu

  • aplikácia vhodná v hrúbke do 4mm
  • obsahuje PP vlákna
  • pevnosť v tlaku viac ako 45 MPa

Síranovzdorná vysprávková malta na betónové povrchy.

 

 

 

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na vyrovnanie veľkých plôch betónu pri sanácii porúch, spôsobených koróziou oceľovej výstuže.
Uzatvorenie štrkových hniezd.

Farebné odtiene

Sivá.

Spotreba

weberrep povrch: 2 kg/m2/vrstva 1 mm

Zloženie

Anorganické a organické spojivá, plnivá, modifikujúce prísady.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť dostatočne vlhký, pevný, bez prachu a zvyškov olejov, bez voľne oddeliteľných častíc.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a ovzdušia nesmie klesnúť pod +5°C. Je treba zabrániť priamemu pôsobeniu dažďa a slnečného žiarenia.

Pokyny na spracovanie
Weber.rep povrch sa rozmiešava iba s vodou. Spotreba vody je vďaka špeciálnym prísadám veľmi malá. V jednom pracovnom cykle sa môže nanášať vrstva do 4 mm. Vyspravenú plochu po vyschnutí následne ošetríme náterom na betón. V prípade sanácie železobetónovej konštrukcie s vyšším obsahom chloridov, alebo ak je predpoklad, že konštrukcia bude namáhaná soľnými roztokmi, odporúčame po nanesení náteru weber.ton purolast impregnovať celú plochu hydrofóbnym impregnačným náterom SHC.

Náradie
Vedro, miešačka, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke, špachtľa, antikorové hladidlo, strojová omietačka, hladiaca a vyrovnávacia lata.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

Siranovzdorna vyspravka na sanaciu betonu

V 25 kg papierových obaloch, 1050 kg - 1 paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia