Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberrep vysprávka J SV

weberrep vysprávka J SV
weberrep vysprávka J SV

Výhody produktu

  • obsahuje PP vlákna
  • odolná voči síranom
  • pevnosť v tlaku viac ako 45 MPa

Síranovzdorná vysprávková hmota na betónove konštrukcie na dokončovacie práce.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Používa sa na jemné opravy menších výlomov betónu, na uzatvorenie štrkových hniezd pri nedokonalom hutnení pohľadových betónov. Používa sa na výstuže zbavené hrdze a pretreté ochranným náterom proti korózii weber.rep ochrana.

Farebné odtiene

Sivá.

Spotreba

weberrep vysprávka J SV: 20 kg/m2/vrstva 10 mm

Zloženie

Anorganické a organické spojivá, plnivá, modifikujúce prísady.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť dostatočne vlhký, pevný, bez prachu a zvyškov olejov, bez voľne oddeliteľných častíc.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a ovzdušia nesmie klesnúť pod +5°C. Je treba zabrániť priamemu pôsobeniu dažďa a slnečného žiarenia.

Pokyny na spracovanie
Weber.rep vysprávka J
sa rozmiešava iba s vodou. Pridaním nepatrného množstva vody je možné maltu rozmiešať do cestovitej konzistence, ktorú je možné spracovávať špachtľou. V jednom pracovnom cykle sa môže nanášať vrstva až do hrúbky 30 mm bez toho, aby vznikali trhlinky. Vyrovnaná plocha sa môže po vyschnutí (najskôr však po 6 dňoch) vyhladiť vybrúsením a následne ošetriť náterom na betón weber.ton purolast. Náter je vodostály po 48 hodinách. V prípade, že ide o sanáciu železobetónovej konštrukcie s vyšším obsahom chloridov alebo je predpoklad, že konštrukcia bude namáhaná soľnými roztokmi, odporúčame po nanesení náteru na betón weber.ton purolast impregnovať celú plochu hydrofóbnym impregnačným náterom SHC.

Náradie
Vedro, miešačka, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke, špachtľa.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa po použití očistia vodou.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.rep vysprávka J

V 25 kg papierových obaloch, 1050 kg - 1 paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia