Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sanačné systémy na vlhké murivo (3)

Vzhľadom na veľké množstvo historických budov prípadne nedostatok kvalitných stavebných materiálov v minulosti, sa často stretávame s budovami ktoré majú problémy v oblasti základových konštrukcii. Často sa jedná o poruchy spôsobené vlhkosťou v murive. Zavlhnuté murivo môže s odstupom času spôsobiť statické problémy stavby, prípadný vznik plesní v interiéroch budov môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy užívateľom týchto stavieb. V závislosti od charakteru poruchy a samotného druhu konštrukčného materiálu je možné definovať správne sanačné materiály na zabránenie prestupu vlhkosti v murive. 

Sanácia zasoleného, zavlhnutého muriva

Sanačné omietkové systémy sa používajú ako súčasť komplexného spôsobu sanácie zavlhnutého a zasoleného muriva a omietok poškodených vlhkosťou, soľami či znečistenou atmosférou. Spĺňajú dôležité požiadavky pre ich použitie, ide o špeciálne omietky, ktoré možno aplikovať na vlhké a soľami poškodené podklady. Vyznačujú sa vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou nasiakavosťou a nízkym difúznym odporom. Vďaka týmto vlastnostiam vyzerá omietnuté murivo opticky suché a bez výkvetov solí na povrchu.

Prečo sanovať vlhký dom?

Sanačný omietkový systém pomáha odparovaniu vody a vďaka špeciálnej štruktúre omietok zabraňuje soliam prenikať na povrch. Posúvajú polohu polohu odparovacej zóny do jadra omietky a preto nedochádza k výkvetom solí na povrchu a k následnej deštrukcii omietky a muriva.  Predlžuje sa životnosť povrchovej úpravy zavlhnutého muriva.

webersan WTA

webersan WTA

Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva.

Komparátor Odstrániť komparátor

webersan evoluzione

webersan evoluzione

Jednovstvová sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva v exteriéri a v interiéri.

Komparátor Odstrániť komparátor

webersan presto

webersan presto

Sanačný systém vhodný na sanáciu vlhkých a zasolených murív v exteriéri a v interiéri.

Komparátor Odstrániť komparátor

Ako na vlhké murivo

Podklad steny, pred sanáciou stavby, musí byť pevný, nosný, bez pohyblivých súčastí a bez znečistenia. Pri podkladoch s nízkou pevnosťou a v prípade zmiešaných murív môžu pôsobením sanačného systému vzniknúť na povrchu praskliny. Predísť sa tomu dá zabudovaním rabicového pletiva do podkladného nástreku a pripevnením rozpernými kotvami. Na podklad sa nesmie použiť sadra. 

Rekonštrukcia vlhkého muriva

Sanačné omietky neodporúčame používať samostatne, bez odstránenia prvotnej príčiny vlhnutia. Samotný sanačný omietkový systém totiž nerieši všetky vlhkostné problémy vlhkého domu. Preto by sa mal používať v kombinácii s niektorými ďalšími spôsobmi vlhkostnej sanácie, vrátane injektáže a s technicky výhodnými stavebnými úpravami, ktoré odporúčame prediskutovať s odborníkmi.