Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sanačné systémy na vlhké murivo (3)

weber.san WTA

weber.san WTA

Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.san evoluzione

weber.san evoluzione

Jednovstvová sanačná omietka vhodná na rekonštrukciu zavlhnutého a zasoleného muriva v exteriéri a v interiéri.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.san presto

weber.san presto

Sanačný systém vhodný na sanáciu vlhkých a zasolených murív v exteriéri a v interiéri.

Komparátor Odstrániť komparátor