Weber Saint-Gobain - Official website of the company

We care

Obetaví ľudia

Ľudia sú hlavným aktívom a zdrojom spoločnosti Weber. Vo svojom každodennom živote, ľudia v spoločnosti Weber, vykazujú vysoký záväzok k cieľom spoločnosti, starajú sa dokonalú výkonnosť a rozvoj spoločnosti Weber. Prinášanie inovácií a ponuka pridanej hodnoty pre našich zákazníkov je možná iba vtedy, ak ľudia v spoločnosti Weber sú ochotní načúvať potrebám zákazníka a poskytovať prvotriedne služby.

Zdieľanie vedomostí

S približne 10,000 zamestnancami vo viac ako 52 krajinách, dokáže Weber ľahko získať prístup k bohatému zdroju poznatkov z celého sveta.  To nám umožňuje lepšie a rýchlejšie vyvíjať riešenia pre našich zákazníkov, bez ohľadu na ich lokalitu.

Blízkosť

Medzinárodný dosah spoločnosti Weber dopĺňa potreby miestneho trhu každej krajiny. Riešenia sú vždy navrhované lokálne na základe miestnych potrieb a zvykov. Produkty sú vyrábané na národnej alebo regionálnej úrovni, blízko našim zákazníkom.

Priateľskosť a ohľad

Štýl vzťahu, ktorý máme tendenciu budovať nie je iba jednoduchým vzťahom dodávateľ - zákazník. Záleží nám na osobných vzťahoch a veríme, že všetky pripomienky a návrhy stoja za zváženie.

Dlhodobý a úspešný vzťah so zákazníkmi

Kvalita a výkonnosť produktov nás zaväzuje k poskytovaniu takých služieb našim zákazníkom, ktoré budú založené na blízkom, dlhotrvajúcom a obojstranne prospešnom vzťahu. Záleží nám na zlepšovaní ich pracovným podmienok, rozvíjaní ich znalostí a aktivít. 

Záleží nám na bezpečnosti všetkých. Robiť život jednoduchší, praktickejší a pohodlnejší.

Záleží nám na osobnej spokojnosti ľudí, či už používajú naše výrobky alebo žijú v budovách, ktoré boli pomocou našich materiálov postavené. 

Záleží nám na ľuďoch. Počúvať na čom ľudom záleží a brať do úvahy ich potreby. Pomáhať im rásť. 

Reagovať na množstvo výziev dnešného sveta a prispôsobovať sa rôznorodostiam života, ktoré v ňom existujú.

 

Záleží nám na tom, čo je pre ľudí dôležité.

Záleží nám na súčasnosti, ale tiež nám záleží na budúcnosti. Prevziať zodpovednosť za uskutočňovanie zmien a budovanie zajtrajška, ktorý bude v harmónii s jeho prostredím.

 

Záleží nám na našej dlhodobej zodpovednosti.