Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Základné omietkové a maltové zmesi

murovacie malty, štukové a jadrové omietky pre každú stavbu

Jednými z tradičných stavebných materiálov sú maltové zmesi. Tieto materiály sa rozdeľujú podľa účelu použitia, materiálového zloženia a podľa požiadaviek realizátorov na spracovanie.

V našom produktovom portfóliu ponúkame prevažne vápenno-cementové omietky, štukové omietky, vápenno-sadrové omietky, sadrové stierky a murovacie malty. Jadrové omietky sú určené na vytvorenie vhodného podkladu pre štukové omietky. Vďaka kamenivu veľkosti 1 mm, 2 mm alebo 4 mm je možné jadrové omietky nanášať v jednom kroku v hrubších vrstvách za súčasného zachovania priaznivej ceny. Takto pripravený a vyzretý povrch je určený na nanášanie štukových omietok ktoré sa aplikujú vo vrstve niekoľko milimetrov za účelom dosiahnutia rovného povrchu stien a stropov.

Prehľad produktov a systémov

Štukové a jadrové omietky

Štukové a jadrové omietky (6)

Široká ponuka suchých omietkových zmesí do interiéru aj exteriéru

Murovacie malty

Murovacie malty (2)

Suché maltové zmesi určené na murovanie


TOP produkty

weber mcs 35

weber mcs 35

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky do vonkajších priestorov, pre strojové spracovanie.

webermvc 630 UNI

webermvc 630 UNI

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky do vnútorných aj vonkajších priestorov, pre ručné spracovanie.

webermvc grobputz 004

webermvc grobputz 004

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, pre ručné spracovanie.

štuková stierka

štuková stierka

Jednozložková mrazuvzdorná stierková hmota na báze cementu.

Všetky naše Základné omietkové a maltové zmesi riešenia


Murovacie malty

Murovacie malty rozdeľujeme na malty určené na tradičné murovanie, kde sa murovacie prvky kladú do ložnej škáry hrúbky približne 12 mm a na murovacie malty určené na murovanie presných tvárnic ktoré sa lepia do lôžka tvoreného murovacou maltou hrúbky približne 2 mm.