Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Základné omietkové a maltové zmesi

murovacie malty, štukové a jadrové omietky pre každú stavbu

 

 

Prehľad produktov a systémov

Štukové a jadrové omietky

Štukové a jadrové omietky (6)

Široká ponuka suchých omietkových zmesí do interiéru aj exteriéru

Murovacie malty

Murovacie malty (2)

Suché maltové zmesi určené na murovanie


TOP produkty

webermcs 35 - exteriérová jadrová omietka

webermcs 35 - exteriérová jadrová omietka

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky do vonkajších priestorov, pre strojové spracovanie.

webermvc 630 UNI - vápenno-cementová omietka

webermvc 630 UNI - vápenno-cementová omietka

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky do vnútorných aj vonkajších priestorov, pre ručné spracovanie.

webermvc grobputz 004 - jadrová omietka

webermvc grobputz 004 - jadrová omietka

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, pre ručné spracovanie.

štuková stierka - štuková stierková hmota

štuková stierka - štuková stierková hmota

Jednozložková mrazuvzdorná stierková hmota na báze cementu.

Všetky naše Základné omietkové a maltové zmesi riešenia