Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako lepiť pórobetónové tvárnice?

weber.mix poro sa používa na lepenie pórobetónových prvkov, presných ľahčených a sendvičových murovacích prefabrikátov.

Problém

Popis situácie:

weber.mix poro sa používa na lepenie pórobetónových prvkov, presných ľahčených a sendvičových murovacích prefabrikátov.

Ideálne sú murovacie materiály s rozmerovou toleranciou 1 mm.

Pórobetónové murivo sa pred aplikáciou weber.mix poro nemusí vlhčiť.

Riešenie

Zmes pripravíme zmiešaním 24-26 l vody na 100 kg suchej zmesi. Miešame cca 2-5 min., aby sme vytvorili zmes pastovitej hmoty bez hrudiek (homogénnu).

Alebo zmes môžeme pripraviť pomocou miešadla s ručnou vŕtačkou. Potrebujeme 6-6,5 l vody na 25 kg (1 vrece). Čas miešania je 2-5 minút, aby sme vytvorili pastovitú hmotu bez hrudiek (homogénnu).

Aplikácia tmelu weber.mix poro sa robí zubovou špachtľou na rovnú ložnú škáru muriva.

Nerovnosti úložnej škáry vzniknuté v priebehu murovania prebrúsime do roviny a omietneme.

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

webermix poro

Suchá zmes na tenkovrstvé lepenie pórobetónových tvárnic, pre ručné spracovanie.