Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Murovacie malty (2)

Murovacie malty rozdeľujeme na malty určené na tradičné murovanie, kde sa murovacie prvky kladú do ložnej škáry hrúbky približne 12 mm a na murovacie malty určené na murovanie presných tvárnic ktoré sa lepia do lôžka tvoreného murovacou maltou hrúbky približne 2 mm.

webermix murovacia malta

webermix murovacia malta

Suchá maltová zmes na murovanie, pre ručné spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

webermix poro

webermix poro

Suchá zmes na tenkovrstvé lepenie pórobetónových tvárnic, pre ručné spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor