Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Murovacie malty (3)

weber.multiweb

weber.multiweb

Suchá maltová zmes na murovanie, pre ručné spracovanie.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.mix murovacia malta

weber.mix murovacia malta

Suchá maltová zmes na murovanie, pre ručné spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.mix poro

weber.mix poro

Suchá zmes na tenkovrstvé lepenie pórobetónových tvárnic, pre ručné spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor