Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webermix poro

webermix poro
webermix poro

Výhody produktu

  • malta vhodná na pórobetónové tvárnice aj na brúsené tehly

Suchá zmes na tenkovrstvé lepenie pórobetónových tvárnic, pre ručné spracovanie.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Zmes je určená na lepenie pórobetónových tvárnic, pre ručné spracovanie. Použitie je v interiéri i exteriéri.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej šedej farbe.

Spotreba

webermix poro:
3 - 3,5 kg/m(použitie ozubeného hladidla 4 mm)

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
Hmota na báze anorganických spojív, kremičitého piesku a modifikujúcich prísad.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Pórobetónové tvárnice musia byť zbavené prachu a nečistôt, nesmú byť premrznuté. Tvárnice sa pred nanesením zmesi navlhčia.

Podmienky na spracovanie
weber.mix poro:
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +30°C, teplota pórobetónových tvárnic nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.
weber.mix poro Z:
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +1°C do +15°C a vlhkostné podmienky do 60 %. Teplota pórobetónových tvárnic musí byť nad +1°C, teplota vzduchu nesmie klesnúť pod +1°C minimálne do 6 hodín po aplikácii.

Náradie
Vedro, vŕtačka s miešadlom, antikorové hladidlá o veľkosti zuba 4 mm.

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  1. Hmota sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) cca do 5,5 l vody pomocou miešadla (nadstavec ručnej vŕtačky). Doba miešania je 2 minúty.
  2. Po rozmiešaní zmes nechajte 5 minút odstáť a ešte raz krátko premiešajte.
  3. Nanášajte pomocou zubového hladidla. Do pripraveného lôžka kladieme ďalšie pórobetónové prvky.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.mix poro

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks = 1200 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia