Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webermix poro

webermix poro
webermix poro

Výhody produktu

  • pre lepenie pórobetónových tvárnic
  • určená pre interiér i exteriér
  • ručné spracovanie

Suchá zmes na tenkovrstvé lepenie pórobetónových tvárnic, pre ručné spracovanie.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Zmes je určená na lepenie pórobetónových tvárnic, pre ručné spracovanie. Použitie je v interiéri i exteriéri.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej šedej farbe.

Spotreba

weber.mix poro (MCT 510):
použité ozubenie hladidla 4 mm - cca 3,3 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
Hmota na báze anorganických spojív, kremičitého piesku a modifikujúcich prísad.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Pórobetónové tvárnice musia byť zbavené prachu a nečistôt, nesmú byť premrznuté. Tvárnice sa pred nanesením zmesi navlhčia.

Podmienky na spracovanie
weber.mix poro:
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +30°C, teplota pórobetónových tvárnic nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.
weber.mix poro Z:
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +1°C do +15°C a vlhkostné podmienky do 60 %. Teplota pórobetónových tvárnic musí byť nad +1°C, teplota vzduchu nesmie klesnúť pod +1°C minimálne do 6 hodín po aplikácii.

Náradie
Vedro, vŕtačka s miešadlom, antikorové hladidlá o veľkosti zuba 4 mm.

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  1. Hmota sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) cca do 5,5 l vody pomocou miešadla (nadstavec ručnej vŕtačky). Doba miešania je 2 minúty.
  2. Po rozmiešaní zmes nechajte 5 minút odstáť a ešte raz krátko premiešajte.
  3. Nanášajte pomocou zubového hladidla. Do pripraveného lôžka kladieme ďalšie pórobetónové prvky.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.mix poro

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks = 1200 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia