Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Štukové a jadrové omietky (6)

Jadrové omietky sú určené na hrubé vyrovnávanie podkladu tvoreného z muriva. Ich základnou úlohou je vytvorenie rovného povrchu a vyrovnanie prípadných plošných nerovností na vymurovaných stenách. Podľa jednotlivého typu jadrovej omietky môžu obsahovať plnivo, tj. štrk, frakcie 1 mm, 2 mm, 4 mm. Aj z tohto dôvodu sú určené na nanášanie vo väčších vrstvách od 10 mm priamo na murivo. Čerstvo nanesená jadrová omietka sa vyrovná zarovnávacou latou. Vo všeobecnosti platí odporúčaný čas vyzrievania 1 deň/ 1 mm hrúbky nanesenej jadrovej omietky. Na vyzreté jadrové omietky sa nanášajú štukové omietky a stierky v tenkej vrstve od 2 mm do max 5 mm vyznačujúce sa mierne drsným povrchom v závislosti od konkrétneho typu omietky a od spracovania. Trvanie doby vyzrievania platí rovnako aj pre štukové omietky a stierky v trvaní 1 deň/ 1 mm hrúbky naneseného materiálu. Vyzreté štukové omietky tvoria podklad pod interiérové farby.

weber mcs 35

weber mcs 35

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky do vonkajších priestorov, pre strojové spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

webermvc 630 UNI

webermvc 630 UNI

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky do vnútorných aj vonkajších priestorov, pre ručné spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

webermvc grobputz 004

webermvc grobputz 004

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, pre ručné spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

štuková stierka

štuková stierka

Jednozložková mrazuvzdorná stierková hmota na báze cementu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberdur štuk IN

weberdur štuk IN

Suchá omietková zmes pre realizáciu vnútorných štúk, pre ručné spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberdur Gipsglätter

weberdur Gipsglätter

Suchá omietková zmes pre vnútorné priestory na sadrovo-vápennej báze.

Komparátor Odstrániť komparátor