Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Štukové a jadrové omietky (6)

webermcs 35 - exteriérová jadrová omietka

webermcs 35 - exteriérová jadrová omietka

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky do vonkajších priestorov, pre strojové spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

webermvc 630 UNI - vápenno-cementová omietka

webermvc 630 UNI - vápenno-cementová omietka

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky do vnútorných aj vonkajších priestorov, pre ručné spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

webermvc grobputz 004 - jadrová omietka

webermvc grobputz 004 - jadrová omietka

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, pre ručné spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

štuková stierka - štuková stierková hmota

štuková stierka - štuková stierková hmota

Jednozložková mrazuvzdorná stierková hmota na báze cementu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberdur štuk IN - interiérová štuková omietka

weberdur štuk IN - interiérová štuková omietka

Suchá omietková zmes pre realizáciu vnútorných štúk, pre ručné spracovanie.

Komparátor Odstrániť komparátor

weberdur Gipsglätter - vápenno-sadrová omietka

weberdur Gipsglätter - vápenno-sadrová omietka

Suchá omietková zmes pre vnútorné priestory na sadrovo-vápennej báze.

Komparátor Odstrániť komparátor