Weber Saint-Gobain - Official website of the company

štuková stierka

štuková stierka
štuková stierka

Výhody produktu

  • finálna úprava so štukovým vzhľadom
  • vhodná na renováciu a rekonštrukciu jadrových omietok
  • vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie

Jednozložková mrazuvzdorná stierková hmota na báze cementu.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Štuková omietka je suchá zmes, ktorá podobne ako iné stavebné materiály, obsahuje cement. Je určená na realizáciu vonkajších aj vnútorných štukových omietok. Slúži ako finálna vrstva na jadrovú omietku. Je mrazuvzdorná, vhodná ma obnovu starých, pevných omietok. Vzniká vynikajúcou pevnosťou, väčšou ako štuk.

Farebné odtiene

Štuková omietka sa vyrába v bielej farbe.

Spotreba

štuková stierka:
4 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Štuková omietka je hmota na báze anorganického plniva, spojiva a modifikujúcich prísad.

Saint-Globain Weber Terranova, Česká republika. EN 998-1 05

Parameter stierky Hodnota
Reakcia na oheň A1
Absorpcia vody W2
Priepustnosť vodných pár μ20
Prídržnosť min 0,5 MPa
FP B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,49 W/m.K
Trvanlivosť 15 cyklov
podľa STN 72 2452
Zrnitosť zmesi 0,5mm
Obj. hm. v suchom stave 1,5 + 5 MPa
Doba spracovateľnosti 90 minút

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie štukovej omietky

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad pre aplikáciu štukovej omietky musí byť pevný, suchý, bez mastnoty, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev. Medzi vhodné podklady patrí betón, súdržná omietka.
Pri použití stierky na netuhé a objemovo nestabilné podklady sa postupuje podľa konkrétnych podmienok. V prípade veľmi starých a savých podkladov odporúčame na podklad naniesť penetračný náter.

Podmienky na spracovanie
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +30°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod + 5°C. Čerstvo nanesené plochy štukovej omietky nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Hladidlo PVC, murárska lyžica, molitanové hladidlo, vedro, miešačka, vŕtačka, unimixér - miešadlo k vŕtačke.

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  1. Hmota sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca omietky do 6,5 - 7 litrov vody pomocou unimixéru - násady na vŕtačku alebo miešačky s núteným miešaním. Čas miešania je 2-5 minút.
  2. Hmota sa nanáša na podklad antikorovým alebo plastovým hladidlom.
  3. Úprava povrchu sa vykoná molitanovým alebo hubovým hladidlom.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

Stukova stierka na stukove omietky

Štuková stierka sa dodáva v 25 kg papierových obaloch, 42ks = 1050kg/paleta.

Skladovanie

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia