Weber Saint-Gobain - Official website of the company

štuková stierka

štuková stierka
štuková stierka

Výhody produktu

  • špeciálna mrazuvzdorná stierka
  • vzhľad štukovej štruktúry
  • k renovácii starých pevných omietok
  • pevnejšia ako tradičný štuk

Jednozložková mrazuvzdorná stierková hmota na báze cementu.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Hmota je určená na realizáciu vonkajších aj vnútorných štukových omietok. Slúži ako finálna vrstva na jadrovú omietku.

Farebné odtiene

Vyrába sa v bielej farbe.

Spotreba

štuková stierka (3803):
4 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Hmota na báze anorganického plniva, spojiva a modifikujúcich prísad.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť pevný, suchý, bez mastnoty, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev. Medzi vhodné podklady patrí betón, súdržná omietka.
Pri použití na netuhé a objemovo nestabilné podklady sa postupuje podľa konkrétnych podmienok. V prípade veľmi starých a savých podkladov odporúčame na podklad naniesť penetračný náter.

Podmienky na spracovanie
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +30°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod + 5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Hladidlo PVC, murárska lyžica, molitanové hladidlo, vedro, miešačka, vŕtačka, unimixér - miešadlo k vŕtačke.

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  1. Hmota sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca omietky do 6,5 - 7 litrov vody pomocou unimixéru - násady na vŕtačku alebo miešačky s núteným miešaním. Čas miešania je 2-5 minút.
  2. Hmota sa nanáša na podklad antikorovým alebo plastovým hladidlom.
  3. Úprava povrchu sa vykoná molitanovým alebo hubovým hladidlom.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

štuková stierka

V 25 kg papierových obaloch, 42 ks = 1050 kg/paleta.

Skladovanie

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia